4322 on hyvä harrastus

Työn ja harrastuksen ero on siinä, että harrastuksesta ei yleensä tuloja odoteta. Aallon Asko täsmensi, että hyvä harrastus on sellainen, johon menee kaikki aika ja kaikki rahat.

Urakoitsijalla yleensä menee töissä kaikki aika, vaikka siitä ei paljoa käteen jäisikään. Balance Consultingin LVI-toimialatilaston (toimialaluokka 4322) mukaan mediaaniasennusliikkeen kannattavuutta mittaavat tunnusluvut ovat lähes puolittuneet ajanjaksolla 2007 – 2014. Mediaani on otoksen keskimmäinen yritys, jonka yläpuolella on 50 % ja alapuolella toiset 50 % yrityksistä.

Graafi lvi-yritysten kannattauudesta

LVI-asennusyritysten kannattavuuden tunnuslukuja

Viime vuonna näyttää tapahtuneen lievää kehitystä. Nimenomaan näyttää, sillä kannattavuuden paraneminen koskee mediaania. Yläkvartiilin (paras neljännes) ja alakvartiilin (heikoin neljännes) tunnusluvut ovat vuoden 2013 tasolla. Talkoissa sitä edelleen asiakkailla ollaan.

Ongelmat kasautuvat, jos jäädään perusteettomien haaveiden varaan, esimerkiksi odottelemaan suhdanteiden paranemista, eikä ryhdytä tarpeellisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Harrastuksista luovutaan, kun ne käyvät liian kalliiksi. Moni LVI-urakoitsija on tämän vuoden aikana luopunut lempiharrastuksestaan, joko virallismenettelyssä advokaatin ohjaamana tai sitten vain vähin äänin pistämällä hitsipillit pussiin.

Yleispäteviä, kaikille toimivia ratkaisuja pärjätä tulevaisuudessa ei ole. Olennaista on muodostaa sinällään järkevästä joukosta erilasia toimintatapoja selkeä strategia, jolla luodaan ja ylläpidetään kannattavaa liiketoimintaa. Juuri julkistettu LVI-asennuksen toimialastrategia 2016 – 2018 tarjoaa yrityksille työkaluja sekä nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen että ideoita uusien mahdollisuuksien luomiseen. Strategia löytyy liiton kotisivuilta ja painettu versio lähetetään jäsenille.

Monella urakoitsijalla oli aiemmin niin kiire, ettei aikaa eikä tarvettakaan tulevaisuuden suunnitteluun ollut. Nyt aikaa ja tarvetta olisi – onko halua?

Syrjällään: Punaiselta mereltä siniselle

Jari Syrjälä

Rakentaminen ja LVI-asennus sinnittelevät jo neljättä supistuvan rakentamisen vuotta. Kesän ja alkusyksyn 2015 aikana rakentajien luottamus on kohonnut hieman, vaikka suhdannetilanne on pitkän ajan keskiarvon alapuolella.

Nyt sitten Kiinan talouden heikentyneet näkymät uhkaavat maailmantalouden orastavaa kasvua. Myös öljyn hinnanlasku viittaa talouden tai ainakin kysynnän hidastumiseen. Yhdessä Venäjän ja Kreikan tilanteiden kanssa nämä eivät voi olla vaikuttamatta kotimaiseen kysyntään ja jo hieman valoisammalta näyttäneeseen rakentamisen suhdannekuvaan. Uusia markkinoita ravistuttavia asioita tulee varmasti lisää.

Suomella saattaa olla edessään pitkä epäsuotuisan talouskasvun aika. Pitkittyneessä taantumassa toimialoilla ja yrityksissä tarvitaan uusia ajatuksia ja avauksia, rohkeutta lähteä siniselle merelle. Siellä markkinoita ja mahdollisuuksia tarkastellaan luovalla tavalla perinteisen kilpailuasetelman sijasta. Vanhoilla toimintatavoilla yritetään pysyä pinnalla punaisella merellä, jossa LVI-ala käy taistelua kilpailu-urakoista samalaisin ratkaisuin ja tarjouksin. Kaulaa kilpailijoihin voi yrittää hankkia olemalla halvin tai laadukkain.

LVI-asennuksen toimialastrategian 2012 – 2015 lähtökohdaksi laadittiin kolme keskenään erilaista kuvausta vaihtoehtoisista ja mahdollisista vuosien 2015 ja 2020 tulevaisuuksista, joihin voi ja tulee varautua. Strategian laadinnan pohjana oli tasaisen kehityksen skenaario (Tyyni meri), mutta jo työn aikana ja sittemmin toimeenpanokautena varautuminen epäsuotuisan kehityksen skenaarioon (Punainen meri) kävi yhä varteenotettavammaksi vaihtoehdoksi.

Työn alla oleva toimialastrategia 2016 – 2018 tulee tarjoamaan uusia ja ajantasaistettuja näkemyksiä siitä, miten maailma muuttuu ja miten LVI-asennusliike voi löytää uusia mahdollisuuksia ja keinoja menestyä vauhdikkaasti kehittyvässä toimintaympäristössä. Menestystä ei saavuteta taistelemalla verisesti huonokatteisista kilpailu-urakoista vaan etsimällä ja hyödyntämällä uusia, kannattavia mahdollisuuksia. Niitä on lähitulevaisuudessa tulossa talotekniikkaan runsain mitoin: ympäristö- ja energiatehokkuus, uusiutuva energia, lähes nollaenergiarakentaminen, digitalisaatio ja korjausrakentaminen, joka keskittyy talotekniikkaan.

Toimialastrategia julkistetaan LVI-Päivillä Tampereella 5. – 6.11. Tutustu tapahtumaan ja ilmoittaudu mukaan tästä.

Strategian luomisen päämäärä ei ole strategia vaan toiminta. LVI-asennusliikkeessä strategia täyttää tehtävänsä, kun se auttaa asiakasta ymmärtämään talotekniikan tärkeyden rakennuksen koko elinkaaren aikana.

Jari Syrjälä, toimitusjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry