Ammatillisen koulutuksen uudistus ei näy vielä työelämässä

Paljon puhuttu ammatillisen koulutuksen uudistus eli reformi täyttää pian vuoden. Muutos ei ole kuitenkaan juuri näkynyt talotekniikka-alan työpaikoilla. Yritykset kokevat suurimpina haasteina työpaikoilla tehtävien töiden ja opintosisältöjen yhteensovittamisen sekä työpaikkaohjaajien koulutuksen puutteen.

Tieto perustuu LVI-Tekniset Urakoisijat LVI-TU ry:n marras-joulukuussa jäsenyrityksille ja LVI-alan opettajille tehtyihin kyselyihin. Tuloksista käy ilmi, että yli puolelle vastanneista jäsenyrityksistä ei ole ehdotettu reformin olettamaa yhteistyötä koulutuksen suunnittelussa. Opiskelijoiden opiskeluohjelmien suunnitteluun oli osallistunut vain 30 % vastaajista.

  • Osallistuneiden määrä tuntuu oudon vähäiseltä, koska koulutuksen tavoitteet, ja erityisesti työssäoppiminen, olisi suunniteltava sen tiedon pohjalta, mitä paikalliset yritykset tekevät, erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen sanoo.
  • Ehkä tämä kertoo siitä, että työssäoppimisen entiset käytännöt koetaan toimiviksi. Työelämä ja sen vaatimukset kuitenkin muuttuvat jatkuvasti. Oppilaitosten johdon tulisi panostaa enemmän järjestelmälliseen ennakointityöhön yhdessä yritysten kanssa.

Vastauksista käy myös ilmi, että oppilaitokset eivät juurikaan ole kehittäneet työpaikkojen henkilöstön opiskelijaohjaukseen liittyvää osaamista. Jopa 85 % vastaajista kertoi, että yritykselle ei ole tarjottu työpaikkaohjaajien koulutusta.

  • Toivottavasti tämä saadaan pikaisesti paremmalle tolalle. Uuden lainsäädännön myötä jatkossa jopa puolet työpaikoilla tehtävien näyttöjen arviointiin osallistuvista henkilöistä tulee olemaan työelämän edustajia. Varsinkin pienemmissä yrityksissä tarvitaan kipeästi juuri oppilaitoksen järjestämää työpaikkaohjaajien koulutusta, joka sisältää perehdytyksen myös näyttöjen arviointiin, Mäkinen toteaa.

Vastauksista ilmenee myös LVI-alan opettajien toive vahvemmasta yhteistyöstä paikallisten yritysten kanssa. Opettajat kertovat painivansa reformin johdosta kasvaneen hallinnollisen työkuorman kanssa; se vähentää aikaresurssia yritysyhteistyöltä. Pienenevät lähiopetuksen tuntimäärät vaikeuttavat myös opiskelijoiden työssäoppimisvalmiuksien varmistamista.

Nykyisin Talotekniikan perustutkinnon voi suorittaa 58 oppilaitoksessa eri puolilla Suomea. Vuonna 2018 talotekniikan perustutkintoon johtavan opiskelun aloitti 1150 opiskelijaa.

Katso graafi.

LVI-TU lähetti marras-joulukuussa Miten reformin toimeenpano sujuu? -kyselyt reilulle 300 jäsenyritykselle sekä noin 200 LVI-alan opettajalle. Jäsenyrityskyselyyn vastasi 11 % ja LVI-alan opettajien 20 %.

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Eritysasiantuntija Juha-Ville Mäkinen, p. 045 899 9388,

Mediatiedote 3.12.2018