ARA: Perusparannuksen käynnistysavustuksille on ollut kysyntää

Huhtikuun loppuun mennessä käynnistysavustuksia asuntojen perusparantamiseen oli myönnetty yhteensä 47,2 miljoonaa euroa. Määrärahaa on jäljellä 52,8 miljoonaa euroa ja tällä hetkellä käsittelyssä on hakemuksia noin 11 miljoonan euron edestä.

Tähän mennessä myönnetyistä avustuksista vajaat 60 % avustuksista on kohdistunut pääkaupunkiseudulle ja eniten avustuksia on mennyt Helsinkiin (47 %).  Avustukset ovat kohdentuneet pääosin asunto-osakeyhtiötaloille, joille on myönnetty avustusta  40,6 miljoonaa euroa.  Vuokratalojen korjauksiin on myönnetty 6,6 miljoonaa euroa.   Keskimääräinen korjauskustannus on ollut 543 €/m2.

Asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokousten vilkkain aika näkyy päivittäin lisääntyvinä hakemuksina. Avustuksen saamisen edellytys on, että kustannukset ylittävät 150 000 euroa ja 200 euroa asuinneliötä kohden. Avustettavia töitä ei saa aloittaa ennen avustuspäätöksen saamista.

ARAan hakemus kannattaa jättää silloin, kun siinä on kaikki pyydetyt tiedot sekä liitteet, silloin hakemus pystytään käsittelemään nopeallakin aikataululla. Hakemuksia käsitellään rivakasti, käsittelyaika on noin 1-2 viikkoa.

Lue lisää Aran sivuilta