Skip to Content

Onnistunut putkiremontti

Vesi- ja viemärijohdot tulee uusia noin 50 vuoden iässä. Remonttitarpeeseen vaikuttavat putkien kunnon lisäksi pesutilojen kunto sekä mahdolliset lisääntyneet tukokset ja vuodot. Putkiremontti on taloyhtiön suurimpia korjauksia, joten sen suunnitteluun, valmisteluun ja toteutukseen pitää varata riittävästi aikaa, noin 1,5–2 vuotta. Remontoidun kiinteistön elinkaari pitenee, asuntojen ja koko kiinteistön arvo kasvaa, samoin asumismukavuus.

Ajoissa liikkeelle

Kiinteistö tarvitsee ajan tasaisen korjaussuunnitelman (PTS – Pitkän aikavälin toimintasuunnitelma- ja viiden vuoden kunnossapitoselvitys) ja tahtotilan toteuttaa suunnitelman mukaiset korjaustoimet. Putkiremonttihanke pitää käynnistää ajoissa, jotta taloyhtiölle, isännöitsijälle ja asukkaille jää riittävästi aikaa määritellä valintakriteerit, kartoittaa remonttivaihtoehdot ja urakoitsijat sekä tehdä päätös hankkeen aloittamisesta yhtiökokouksessa.

Putkiremontin vaiheet

 • Putkien tekninen kunto selvitetään kuntoarvion tai kuntotutkimuksen avulla, myös märkätilojen kunto kartoitetaan suunnittelun pohjaksi. Tämän perusteella taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä tuovat taloyhtiön yhtiökokoukseen ehdotuksen putkiremontin käynnistämiseksi.

 • Toteutusvaihtoehtojen kartoitus ja päätös toteutuksen laajuudesta ja menetelmästä. Putkiremontin yhteydessä usein uusitaan tai korjataan myös ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmät sekä sähkö- ja telejärjestelmät.

  Hankesuunnitelma kannattaa tilata hankesuunnittelijalta, LVI-alan ammattilaiselta. Jotta putkiremontti sujuu suunnitellusti, se edellyttää asiantuntevan projektipäällikön palkkaamista. Yhtiökokous tekee lopullisen päätöksen remontista, aikataulusta ja alustavasta budjetista hankesuunnitelman perusteella.

 • Varsinainen suunnittelu alkaa hankesuunnitelman perusteella. Tässä vaiheessa laaditaan tekniset ja huonetilojen suunnitelmat. Tämä on tärkeä vaihe, joten siihen kannattaa varata vähintään puoli vuotta aikaa.

 • Kun suunnitelmat ovat valmiina, on tarjouspyyntöjen aika. Niitä kannattaa pyytää 3–7 luotettavalta asennusliikkeeltä. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä on hyvä selvittää ehdokkaiden referenssit, toimintatavat ja osaaminen. Lisäksi luottotiedot kannattaa tarkistaa. Mikäli naapurustossa on tehty putkiremontteja, kannattaa sieltä kysellä kokemuksia.

  Toteuttajaksi kannattaa valita luotettava ja osaava yritys, jolla on kokemusta ja referenssejä vastaavista hankkeista.

 • Ennen putkiremontin aloittamista kannattaa sopia pelisäännöt asukkaiden ja urakoitsijan välille. Teknisen toteutuksen ja aikataulun lisäksi on tärkeää sopia muun muassa tiedotuksesta ja työturvallisuudesta työmaalla.

  Kerrostalossa remontti toteutetaan yleensä rapuittain. Asuntokohtainen remonttiaika on useimmiten 6-8 viikkoa, jolloin pesutilat eivät ole käytössä. Tilapäiset pesutilat voidaan järjestää taloyhtiön saunatiloihin tai pihalle. Urakoitsija antaa usein ohjeistuksen asunnon suojauksesta. Se myös suojaa työskentelyalueet. Asukkaan kannattaa huolehtia arvotavaroiden suojauksesta muun muassa pölyn varalta.

 • Kun asennustyöt on tehty, on aika tehdä vastaanottotarkastus taloyhtiön ja urakoitsijan toimesta. Myös osakkaat voivat ilmoittaa havaitsemansa puutteet ja virheet. Kun mahdolliset puutteet on korjattu, hanke on maalissa. Putkiremontin takuuaika on yleensä kaksi vuotta, jonka jälkeen pidetään takuutarkastus.

 • Kiinteistön kunnon varmistamiseksi kannattaa tehdä talotekniikka-alan yrityksen kanssa huolto- ja ylläpitosopimus, jossa määritellään teknisten järjestelmien vuosihuollot ja niiden ajankohdat. Kiinteistön arvon ylläpitämisen kannalta on tärkeää huoltaa tekniikka vuosittain, ilmanvaihto jopa kaksi kertaa vuodessa.

 • Keskimäärin putkiremontti maksaa pääkaupunkiseudulla noin 900-1200 €/m2 ja muualla Suomessa noin 600-700 €/m2. Ero johtuu siitä, että pääkaupunkiseudulla putkiremontin yhteydessä tehdään enemmän muitakin korjaustoimia. Yleisimpiä ovat sähkö- ja televerkot, taloyhtiön yhteiset tilat, energiatehokkuutta parantavat korjaukset sekä piha-alueet ja salaoja- ja sadevesiputkiston uusiminen.

  Putkiremontin hinta määräytyy remontin laajuuden, toteutustavan, asunnon koon sekä tuotteiden mukaan ja alueen kilpailutilanteen mukaan. Putkistosaneerauksen yhteydessä avataan usein kiinteistön rakenteita, jolloin on järkevää samalla tehdä muitakin korjauksia.

Onnistunut putkiremontti -infograafissa on selkeästi kerrottu eri remonttivaiheista.

Lataa infograafi

Kokosimme infograafiin putkiremonttiin liittyvän asukasviestinnän ydinkohdat.

Lataa infograafi

Linkkejä

Tutustu jäsenyrityksiimme

Lisätietoja

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top