Skip to Content

Syksyä kohden – töitä riittää

Toimitusjohtaja Mika Hokkanen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Kesä jatkuu vielä, mutta katseet alkavat suuntautua syksyn haasteisiin. Omalla kohdallani kevät ja kesä ovat näyttäneet ilmalämpöpumpun todellisen hyödyn. Se tuo myös energiatehokasta lämpöä, jolloin syksyn edunvalvontatoimiin voi tarttua täydellä teholla.

Kiihtyvällä tahdilla kakkosasuntoja saneerataan niin, että käyttö on mahdollista myös talvella. Kun useilla mökeillä ilmanvaihto hoituu saneerauksen jälkeenkin painovoimaisesti, on oiva lääke lämmityskustannusten alentamisessa, mökki-ilman kuivattamisessa ja raikkaassa sisäilmassa juuri ammattilaisen asentama ilmalämpöpumppu. Kasvavassa määrin näiden laitteiden asennukset tehdään sähkötyöt mukaan lukien LVI-yritysten toimesta. Kehityksessä kannattaa pysyä mukana. Markkina on tasaisesti kasvava asennusten lisääntyessä ja laitteiden ominaisuuksien kehittyessä vuosi vuodelta.

Korjausrakentamiseen kohdistettavaa edunvalvontaa on työstetty ja pohdittu Rakennusteollisuuden liittoyhteisön yhteistyönä. Tämän hetken merkittävimpiä haasteita ovat rakennuskustannusten nousu, osaavan työvoiman ja rahoituksen saatavuus sekä yleinen talouden epävarmuus. Yrityksissä on näitä pullonkauloja pyritty ratkaisemaan muun muassa kouluyhteistyöllä, asiakaslähtöisellä toiminnalla sekä syventämällä kumppanuuksia. Oman toiminnan kehittämisen ohella erilaiset yhteistoiminta- ja hankintamallit ovat asioita, joihin kaivataan uusia avauksia.

Epäselväksi ei ole jäänyt, että korjausrakentamisen volyymi on hyvin merkittävä ja merkittävyys vain kasvaa tulevaisuudessa. Edunvalvontatoiminnassa on syytä pitää tarkka ero ammattimaisen korjausrakentaminen ja yksityisten ”remppaajien” välillä. Jälkimmäisiä löytyy paljon eikä toiminnan laatu luonnollisesti vastaa sitä tasoa, johon ammattimaiset saneerausyritykset pystyvät. Kiinteistöjen käyttäjien ja asiakasturvallisuuden kannalta on aivan olennaista, että talotekniikan asennuksiin osallistuu vain aidosti osaaviksi todennettuja asentajia. Osaaville tekijöille on LVI-alalla työtä tarjolla, mutta ammatillisen koulutuksen laadulla on huolehdittava siitä, että kysyntä ja tarjonta myös kohtaavat käytännön työelämässä.

Korjausrakentamista koskevia suhdanne-ennusteita ja yleistä suhdannetietoutta kaivataan jatkossakin lisää. Tiukentuvat energiamääräykset, ympäristötavoitteet, korjausvelka sekä vihreän siirtymän ja taksonomian vaikutukset ovat kiistattomia ja merkitsevät korjausrakentamisen lisääntymistä tulevina vuosina. Jo yksistään kuntien ja valtion omaisuuteen kohdistuu suuri peruskorjaustarve ja näitä hankkeita pitää saada liikkeelle ripeästi.

Asukkaille tarjottavat kannustimet huolehtia omaisuudestaan eivät myöskään pitäisi liittyä asumismuotoon. Taloyhtiöiden korjaustoimia pitäisi kiihdyttää ja asettaa osakkaat samalle viivalle omakotiasujien kanssa. Yksinkertainen ja toteutettavissa oleva keino tähän olisi ulottaa kotitalousvähennyksen käyttö myös taloyhtiöiden tilaamiin saneerauksiin.

Vilkkaana käynnistyvän toisen vuosipuoliskon keskellä on myös mukava keskittyä hetkeksi juhlimaan. 100 vuotta täyttävä liitto kertoo paljolti siitä, miten LVI-alan yritysten halu kehittää omaa toimialaansa ja siihen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä on jatkunut arvostettavan pitkään. Satavuotista historiaa on hienoa juhlistaa yhdessä!

Lisätietoa

Mika Hokkanen Toimitusjohtaja +358 50 448 1411 mika.hokkanen@lvi-tu.fi
Back to Top