Skip to Content

Terveenä kotiin

Putkiasentaja ” Jamppa” menee maanantaiaamuna kerrostalotyömaalle normaaliin tapaansa. Kiivettyään kolmanteen kerrokseen hän kompastuu lattialla olevaan lankkuun ja epäonnekseen putoaa hissikuilun pohjalle. Seurauksena alaraajojen halvaus. Aikamoinen aloitus työviikolle.

Talotekniikka-ala on haasteellinen ala työturvallisuuden näkökulmasta. Työ on liikkuvaa ja toimintaympäristö muuttuvaa. Varsinkin isoilla työmailla on usein monia eri urakoitsijoita samaan aikaan, mikä tuo lisähaastetta työympäristön turvallisuuteen. Alan työturvallisuuden parantamisessa olennaista onkin se, että kaikilla toimijoilla on mahdollisimman yhdenmukaiset tavoitteet ja käytännöt.

Turvallinen ja siisti työympäristö on kaikkien etu. Työturvallisuus lähtee asenteesta. Se on muuttunut parempaan, mutta aina voi petrata, jotta 0-tapaturmatavoitteseen päästään. Yrityksen johdon sitoutuminen ja esimiesten esimerkillä johtaminen on turvallisuusasenteen petrauksen perusta. Muokkaustyössä tarvitaan jatkuvaa paneutumista työmenetelmien turvalliseen suorittamiseen, ja perehdytys työympäristöön ja työmenetelmiin onkin avainasemassa. Työnantajan on huolehdittava siitä, että jokainen työntekijä saa riittävän perehdytyksen.

Myös turvallisuushavaintojen tekeminen – ja niistä oppiminen – ennaltaehkäisee tapaturmia. On tärkeää, että havainnot käsitellään työyhteisössä ja myös tuodaan ne muidenkin urakoitsijoiden tietoon.

Työturvallisuuden kehittäminen on henkilöstöstä huolehtimisen lisäksi yrityksen toimintakykyä parantava toimi, sillä sen avulla voi uudistaa ja tehostaa työmaan toimintaa, parantaa työmaan järjestystä, lisätä työn tehokkuutta ja mielekkyyttä, ja siten vahvistaa työntekijöiden hyvinvointia ja vähentää merkittävästi tapaturmista ja sairauksista aiheutuvia kuluja. Työturvallisuudesta huolehtiminen parantaa yrityksen julkista kuvaa.

Vaikka työturvallisuus on työnantajan vastuulla, myös työntekijällä on velvollisuus huolehtia, että itse ja työkaveri pääsee terveenä kotiin perheen luokse. ”Jamppa” olisi nyt lasten kanssa laskettelemassa, jos työmaa olisi ollut siisti ja hissikuilun suojakaiteet asianmukaiset.

Kimmo Nurmela Asiantuntija +358 40 300 5525 kimmo.nurmela@lvi-tu.fi
Back to Top