Skip to Content

VastaMäkinen: Suomi tarvitsee ammattiosaajia

Erityisasiantuntija Juha-Ville Mäkinen, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

HS:n taannoin julkaisemassa artikkelissa todettiin, että kansallista koulutustasoa halutaan nostaa, mutta nuoret valitsevatkin ammattikoulun. Tekstistä jää ikävä vaikutelma, että ammattikoulu olisi jotenkin huono ja ongelmallinen vaihtoehto. LVI-alan urakoitsijoiden ja kiinteistön omistajien näkökulmasta näin ei kuitenkaan ole.

Suomalaiset yritykset tarvitsevat kipeästi osaavaa työvoimaa juuri työntekijätason tehtäviin, joista useat edellyttävät syvällistä asiantuntijuutta ja itsenäistä toimintakykyä. Esimerkkeinä voi hyvin mainita talotekniikka-alan asennus- ja huoltotehtävät. Niitä koskevaan osaajapulaan ei hyväkään lukiokoulutus anna apuja. Sen sijaan säädösten mukaan toteutettu ammatillinen koulutus on keskeinen tekijä yritysten menestyksen taustalla. Se on myös edellytys hyvälle kiinteistöjen tekniselle ylläpidolle.

Suomessa on erinomainen järjestelmä ammatillisia tutkintoja varten. Ongelma, josta tilastot kertovat, on se, että kaikki kunnat tai kuntayhtymät eivät toimi järjestelmän niille osoittamalla tavalla. Koulutusta ei aina suunnitella eikä arvioida yhdessä työelämän kanssa. Opettajien osaamisesta tai työnteon edellytyksistä ei välttämättä huolehdita. Tiedän jopa tapauksen, jossa oppilaitoksen johto on kieltäytynyt yhteistyöstä työelämän kanssa. Ammattikouluista on joissain tapauksissa tehty jonkinlaisia päivähoitopaikkoja osalle nuoria.

Ongelmamme ei ole ammatillinen koulutus, vaan se, että sen annetaan liian useilla paikkakunnilla romuttua. Päivittelyn sijasta me vaadimme ryhtiliikettä päättäjiltä. Ammatillisen koulutuksen taustalle on saatava laadunvarmistusta ja valvontaa. Tämä toiminta suuntautuisi lopulta mm. kiinteistön omistajien eduksi. Tutkinnon suorittaneella nuorella on oltava riittävä osaaminen, jonka avulla hän voi ryhtyä tuottamaan niitä palveluja, joita alan urakoitsijat ja kiinteistöjen omistajat yhä kipeämmin tarvitsevat.

Tätä tukemaan olemme liitossa käynnistäneet LVI-työelämäkumppani -toiminnan. Siihen mukaan lähteneet oppilaitokset ovat sitoutuneet noudattamaan säännösten mukaisia laatunormeja koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Normeissa kuvatut laatuvaatimukset koskevat juuri niitä toimenpiteitä, joiden avulla varmistutaan tutkinnon suorittajan osaamisesta. Lyhyesti, näistä oppilaitoksista valmistuneiden nuorten osaamiseen voidaan jatkossa luottaa.

Pitää muistaa, että ammatillinen koulutus on osa julkisia palveluja, jota varten meillä on toimintamallit ja resurssit. Nyt ne pitää saada kunnolla käyttöön.

Juha-Ville Mäkinen Erityisasiantuntija +358 45 899 9388 juha-ville.makinen@lvi-tu.fi
Back to Top