Digitalisaatio

Digitalisaatio on ennen kaikkea tiedon hallintaa, joka mahdollistaa tehokkaamman ja asiakaslähtöisemmän toimintatavan. Se lisää tarvetta uudelle osaamiselle, kokonaisuuksien hahmottamiselle sekä uusien liiketoimintamallien rakentamiselle.

Digitalisaation tuomat mahdollisuudet on havaittu talotekniikka-alan yrityksissä. LVI-talotekniikassa on paljonkin käyttöä digitalisaatiolle ja automatisoinnille: rakennukset voivat itse säätää tilojen lämpötilaa, ilmanvaihdon määrää ja valaistusolosuhteita. Järjestelmät seuraavat toimintakuntoaan, tilaavat tarvittavat huoltotoimenpiteet ja raportoivat yksityiskohtaisesti poikkeamista ja kulutustiedoista. Rakennus voi seurata ja optimoida energian kulutustaan tai tuotantoaan. Automatisointi tehostaa myös remonttien aikaista asukasviestintää.

KIRAhub

KIRA-digi jatkaa taivaltaan uuden yhdistyksen muodossa. KIRAhub vauhdittaa kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisaatiota, ja sen tavoitteena on avoin ja yhteentoimiva rakennetun ympäristön tiedonhallinnan ekosysteemi.

Lue lisää