EK: Kasvuyritysten lukumäärä lisääntyy yrityskantaa nopeammin

Kasvuyritysten lukumäärä on parin viime vuoden aikana noussut suhteellisesti nopeammin kuin yritysten kokonaislukumäärä. Lisäksi kasvuyritysten henkilöstö on kaksinkertaistunut vuodesta 2008. Käytännössä kasvuyrittäjyyden heijastusvaikutukset ovat kuitenkin suuremmat kuin suorat vaikutukset kansantalouteen.

Tiedot käyvät ilmi EK:n teettämästä selvityksestä, jossa kasvuyrittäjyyttä tarkasteltiin viimeisimpien yritys- ja toimialatilastojen avulla. Myönteisestä kehityksestä huolimatta kasvuyritysten osuus kaikista yrityksistä sekä yritysten kokonaistyöllisyydestä ja liikevaihdosta on edelleen vain muutamia prosentteja.

– Kasvuyritykset ovat tärkeitä erityisesti myönteisen yrittäjyysilmapiirin ja -aktiivisuuden rakentamisessa. Lisäksi kasvuyritykset tekevät yhteistyötä maakuntien pk-yritysten kanssa, mikä avaa monille uusia kasvumahdollisuuksia. Välilliset vaikutukset työllisyyteen voivat näin nousta hyvin merkittäviksi, tiivistää EK:n asiantuntija Jari Huovinen.

Lue lisää EK:n sivuilta.