EK: Rahoitusvaikeudet yleisimpiä rakennusalalla

EK:n Suhdannebarometrin mukaan rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa -12 (huhtikuussa -3).

Rakennusyritysten tuotannon volyymi ei juuri muuttunut, ja sen arvioidaan pysyvän melko vakaana myös lähikuukaudet. Myös tilauskanta on alle normaalitason.

Rakentamisessa kannattavuus on laskenut vähän, ja lähikuukausina se pysyisi ennallaan. Rahoitusvaikeudet olivat yleisimpiä rakennusalalla: niistä kärsi 9 % vastaajista.

Tutustu tarkemmin EK:n suhdannebarometriin