EK: Rakentamisen kannattavuus heikkeni hieman

EK:n tuoreen Suhdannebarometrin mukaan rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -3 (tammikuussa -16). Käännettä parempaan ennusti nyt 23 % rakennusyrityksistä ja heikompaa kehitystä 26 %.

Rakentamisessa kannattavuus heikkeni vähän. Siinä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia lähikuukausien aikana. Riittämätön kysyntä on edelleen merkittävä toiminnan kasvun este. Kysynnän kokee riittämättömäksi rakentamisessa 58 %.

Rakentamisen tilausten määrä väheni yhä jonkin verran: tilauskanta pysyi ennallaan melko matalalla tasolla. Myös rakennusyritysten tuotannon volyymi aleni hieman, mutta lähikuukausina laskun ennustetaan päättyvän.

Työvoiman määrä on laskenut kuluvan vuoden alussa rakentamisen vastaajayrityksissä. Odotukset lähikuukausille ovat edelleen varsin varovaiset: henkilöstön määrän odotetaan vähenevän jonkin verran kaikilla kolmella päätoimialalla.

Rakentamisessa hintataso on laskenut. Laskupaineiden ennustetaan hieman lieventyvän, ja kustannusten kohoavan hieman loppukeväällä.

Lue lisää EK:n sivuilta