EK: Rakentamisen nykytilanne jo vahvempi

EK:n suhdannebarometrin mukaan rakentamisen suhdanteet ovat kohentuneet edellisen tiedustelun myönteisten odotusten mukaisesti. Nykytilannetta kuvataan jo vähän keskimääräistä vahvemmaksi, ja loppuvuodelle ennustetaan yhä kohenevia suhdanteita.

Rakentamisessa suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa lukemassa +16 (huhtikuussa +28). Paranevaa kehitystä loppuvuodelle ennusti 21 % ja suhdannelaskua 5 % vastaajista.

Uusien tilausten määrä pysyi alkukesällä lähes ennallaan, mutta lähikuukausina määrän arvioidaan kasvavan. Tilauskanta on vahvistunut jo lähelle tavanomaista tasoa.

Tuotanto on kasvanut alkukesän aikana jonkin verran. Tasaisen kasvun ennustetaan jatkuvan koko loppuvuoden ajan.

Rakentamisessakaan henkilöstömäärä ei juuri muuttunut. Syksyllä sen arvioidaan kuitenkin kasvavan hieman, kun tilannetta tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla.
Myyntihintojen ja kustannusten odotetaan kohoavan. Kannattavuus kohenisi loivasti.

Lisätietoa EK:n sivuilta