EK: Rakentamisen odotukset varovaisen myönteiset

EK:n suhdannebarometrin mukaan rakennusyritysten suhdanteet ovat jatkaneet pientä paranemistaan. Siitä huolimatta tämänhetkistä tilannetta kuvataan edelleen vähän keskimääräistä vaisummaksi (saldoluku -9). Odotukset seuraavalle puolelle vuodelle ovat varovaisen myönteiset, ja suhdanteiden arvioidaan vahvistuvan vähän lisää.

Tuotanto kasvanut vähän – tilauskanta silti alle normaalin

Uusien tilausten määrä pysyi odotetusti melko vakaana loka–joulukuussa. Tilauskannan kuvataan kuitenkin olevan jonkin verran tavanomaista matalampi.

Tiedustelun vastaajayritysten tuotanto kasvoi loivasti loppuvuona. Kehitys oli hieman vaatimattomampaa kuin edellisessä tiedustelussa esitetyt arviot. Henkilökunnan määrä pysyi odotetusti vakaana.

Myymättömien huoneistojen määrä oli hieman tavanomaista suurempi. Myyntihinnat laskivat hieman, eikä kustannuksissa tapahtunut suuria muutoksia. Myös kannattavuus oli vakaa.

Suhdanneodotukset varovaisen myönteiset

Rakennusyritysten suhdanneodotukset ovat edelleen varovaisen myönteiset. Suhdanteiden loivan kohenemisen odotetaan jatkuvan kevään ja kesän 2016 aikana.

Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa +4. Vahvistuvia suhdanteita odotti nyt 13 prosenttia rakennusalasta, ja yhdeksän prosenttia arvioi tilanteen heikkenevän. Yli kolme neljäsosaa eli 78 % vastaajista ennusti vakaata suhdannekehitystä. Edellisessä, lokakuussa tehdyssä tiedustelussa suhdannenäkymien saldoluku oli +8.

Tuotannon kasvun ennustetaan vauhdittuvan

Uusien tilausten määrän ennustetaan kasvavan aavistuksen lähikuukausien aikana. Tuotannon kasvu nopeutuisi kohtalaiseksi ensimmäisellä neljänneksellä, ja jatkuisi samankaltaisena myös loppukeväällä.

Lähde ja lisätiedot: EK

EK:n suhdannebarometri, helmikuu 2016 (pdf)