EK: Rakentamisen suhdannenäkymät jatkaneet kohentumistaan

Rakennusalan suhdannetilanne on jatkunut syksyn aikana myönteisenä. Positiivisen vireen arvioidaan jatkuvan myös lähikuukausina, sillä suhdannenäkymät loppuvuodelle ovat parantuneet kesästä. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa +6 (heinäkuussa -11).

EK Luottamusindikaattori lokakuu 2021 - Rakentamisen kasvun esteet

Etenkin uudistalonrakentamisen suhdannetilanne on jatkunut hyvänä. Asuntorakentamisessa veto on jatkunut nopeana. Toimitilarakentamisessa on sen sijaan ollut vaisumpaa.

Tuotanto-odotukset kääntyneet kasvuun

Rakennusyritysten tuotannon määrä kasvoi tiedustelun perusteella syksyn aikana. Tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat myönteiset ja paremmat kuin vielä kesällä. Tuotantokapasiteetin käyttöaste on jatkanut nousuaan. Rakennusalan kapasiteetin käyttöaste oli lokakuussa 89 prosenttia, joka on neljä prosenttiyksikköä korkeampi taso kuin vuosi sitten vastaavana aikana.

Henkilöstö-odotukset yhä vaisuja

Henkilöstön määrä rakennusyrityksissä on pysynyt ennallaan, kun kausivaihtelu otetaan huomioon. Odotukset henkilöstön määrän suhteen ovat varovaiset, vaikkakin hieman paremmat kuin vielä kesällä.

Ammattityövoiman puute selkeästi suurin ongelma

Suurimmaksi tuotannon kasvun esteeksi rakennusalalla on noussut ammattityövoiman puute. Osaavan työvoiman saatavuusongelmista raportoi jo 49 % vastaajista.

Koronan myötä maailmalla voimakkaasti lisääntynyt kysyntä eri rakennusmateriaaleille heijastuu myös Suomen rakennustuotantoon. Raaka-aineiden ja energian hinnan nousu vaikeuttaa rakennustuotannon kasvua myös kotimaassa. Muusta esteestä raportoi 27 % vastaajista.

EK:n suhdannebarometri lokakuu 2021

Lisätietoja ja lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto EK