EK: Rakentamisen suhdannetilanne heikentyi entisestään kesän aikana

Rakennusyritykset arvioivat suhdannetilanteensa hidastuneen entisestään kesän aikana. Ilman koronavirustakin tahti olisi hidastumassa pitkän noususuhdanteen päätteeksi. Suhdanteiden nykytilaa kuvaava saldoluku oli heinäkuussa -28 (huhtikuussa -10).

EK – Rakentamisen suhdannetilanne ja -näkymät.

Tuotanto vähenee syksyä kohden: rakennusalalla tilauskanta on pysytellyt selvästi alle keskimääräisen tason. Rakennusluvat viittaavat hiljentymisen jatkuvan, mutta matala korkotaso tukee yhä sektorin tuotantoa. Hiljentyminen näkyy eritoten uudisasuntorakentamisessa, joka vähentyy hyvin korkealta tasoltaan.

Henkilöstön määrä on vähentynyt kesän aikana ja odotukset syksyä kohden ovat pessimistiset. Yleiset suhdanneodotukset pysyneet hyvin heikkoina.

Rakentamisen yleisen suhdannetilanteen arvioidaan viilentyvän syksyä kohden mentäessä. Suhdannenäkymien saldoluku on noussut hieman lukemaan -46, kun huhtikuussa vastaava saldoluku oli -54. Koronavirus näkyy alalle kasvavana epävarmuutena, mutta muuten ala on selviytynyt tähän asti verraten hyvin.

Kun koko talouden kasvuvauhti on hidastumassa kuluvana vuonna, on luonnollista, että suhdannenousua käynnistänyt rakennusala hidastuu myös voimakkaasti. Matalat korot ja kaupungistuminen kuitenkin ylläpitävät sektorin kysyntää hyvin epävarmassa tilanteessa.

Lisätietoa EK:n sivuilta