EK: Rakentamisen suhdannetilanne jatkunut heikkona ja kohentunut vain hieman talvesta

EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisten rakennusyritysten suhdanteet pysyivät keväällä keskimääräistä heikompina (saldoluku -14), mutta näkymät lähitulevaisuuteen ovat parantuneet. Kokonaisuutena suhdanneodotukset ovat kuitenkin yhä varsin varovaiset.

EK:n suhdannebarometri - Rakentaminen - huhtikuu 2021

 

Etenkin uudistalonrakentamisen puolella näkymät ovat vaisut. Asuntorakentamisessa veto on jatkunut kohtuullisena lupakehityksen perusteella, mutta muussa uudisrakentamisessa on hiljaisempaa.

Tuotanto-odotukset selvästi piristymässä

Rakennusyritysten tuotannon määrä jatkoi tiedustelun perusteella laskuaan vuoden 2021 alkupuolella. Tuotanto-odotukset lähikuukausille ovat kuitenkin selvästi viriämässä ylöspäin. Tuotantokapasiteetin käyttöaste laski viime vuonna laskusuhdanteen siivittämänä. Rakennusalan kapasiteetin käyttöaste oli huh-tikuussa 84 prosenttia, joten muutosta ei ole juurikaan tapahtunut viime kuukausina.

Riittämätön kysyntä yhä suurin ongelma

Suurimpana tuotannon kasvun esteenä on yhä kysynnän puute. Kysynnän puutteesta raportoi kuitenkin hieman vähemmän yrityksiä kuin edellisessä tiedustelussa. Uusien tilausten määrä kohentui aavistuksen kevään aikana, mutta tilaustaso on edelleen alle normaalina pidetyn.

Rakennusalan näkymien kohentuessa perinteiset ongelmat alkavat taas nousta pintaan. Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on taas nousemassa entistä suuremmaksi ongelmaksi. Vastaajista 24 % kertoi osaavan työvoiman saatavuuden haittaavan tuotannon kasvua (tammikuussa 16 %).

EK.n Suhdannebarometri huhtikuu 2021.

Lisätietoja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n sivuilta