EK, SAK ja STTK: EU:n ilmastopolitiikka uudistumassa oikeaan suuntaan

EU:n komission tänään julkistaman ehdotuksen mukaan EU asettaa energia- ja ilmastopolitiikassa vuoteen 2030 ulottuvalle kaudelle vain yhden jäsenvaltioita sitovan tavoitteen: kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 40 %. Lisäksi EU-laajuisena esitetään sitovaa 27 %:n uusiutuvan energian tavoitetta.

Esitys on parempi kuin kolmeen rinnakkaiseen tavoitteeseen perustuva nykymalli, joka on johtanut kalliiksi tulevaan tukivetoiseen järjestelmään.

Lue lisää EK:n sivuilta

Tutustu EU:n komission tiedotteeseen ja esitykseen