EK: Selvää suhdannekäännettä joudutaan vielä odottamaan

Suomalaisten yritysten odotukset kesälle ja alkusyksylle ovat edelleen varovaiset. Yleiset suhdannenäkymät ovat hieman parantuneet, mutta merkittävää käännettä parempaan ei silti vielä odoteta. Rakentamisessa näkymät ovat yhä vähän miinuksella.

EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa -4 (tammikuussa -21). Suhdannenousua ennusti 13 % ja heikkenevää kehitystä 17 % vastaajayrityksistä.

Rakentamisessa tilausten määrän laskun ennustetaan myös päättyvän loppukeväällä. Tilauskannan taso on edelleen jonkin verran normaalitason alapuolella.

Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä on hieman laskenut, mutta on yhä varsin korkea.

Tuotannon volyymi on pysynyt melko vakaana, eikä siinä odoteta tapahtuvan suuria muutoksia.

Rakentamisessa myyntihintojen lasku jatkuu. Kustannuskehityksen ennustetaan olevan maltillista: rakentamisen kustannukset alenisivat hieman.

Rakentamisessa kannattavuus säilyisi nykytasolla.

Riittämätön kysyntä on edelleen selvästi merkittävin toiminnan este. Kysynnän kokee vaisuksi 57 prosenttia rakennusalasta.  Rahoitusvaikeudet olivat yleistyneet rakentamisessa. Siellä ne koettiin ongelmaksi 15 prosentissa vastaajayrityksiä.

EK:n Suhdannebarometri kokonaisuudessaan