EK: Suhdannenäkymät tummuneet nopeasti – suhdannetilanne ei ole enää parantunut syksyllä

EK:n lokakuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdannetilanteen hiipuneen syksyn aikana kaikilla päätoimialoilla. Maailmantalouden hidastumisen myötä tilanne on heikentynyt erityisesti teollisuudessa.

  • Enää ei kannata odottaa, milloin huono suhdanne tulee Suomeen. Suhdannenousu hiipui syksyllä ja yritysten odotukset ovat synkentyneet selvästi kesästä. Kysyntä hiipuu, tilauskirjat ohenevat ja rekrytointiongelmat alkavat pikkuhiljaa helpottaa. Heikko talouskehitys tulee konkretisoitumaan entisestään loppuvuonna, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Suhdanneodotukset laskivat kaikilla päätoimialoilla. Suhdanneodotukset ovat olleet laskusuunnassa jo pidempään. Lokakuussa teollisuuden saldoluku oli -29, rakentamisen -28 ja palveluiden -16. Tuotanto- ja myyntiodotukset loppuvuodelle sen sijaan olivat vielä kohtuullisen hyvällä tasolla muilla päätoimialoilla paitsi teollisuudessa.

  • Pehmeillä indikaattoreilla on ollut historiassa hyvä ennustettavuus ja siksi Suomen talouskehitys näyttää jarruttavan nopeasti loppuvuoden aikana. Suhdanteiden heikkeneminen näkyy aikaa myöten myös työllisyydessä, Pakarinen jatkaa.

Rakennusyritykset arvioivat suhdannetilanteensa tasaantuneen

Vuodesta 2015 alkanut rakennusalan nousukausi on päättymässä ja etenkin vilkkaana käynyt asuntorakentaminen on vähenemässä. Suhdanteiden nykytilaa kuvaava saldoluku oli lokakuussa +2 (heinäkuussa +16).

Rakennusalalla tilauskanta on painunut lähelle keskimääräistä tasoa. Vilkas uudisasuntorakentaminen on vastannut kysyntään ja kysyntä kasvaa yhä etenkin pääkaupunkiseudulla matalan korkotason siivittämänä. Valmiiden asuntojen varastot ovat pysyneet maltillisina, mikä kielii myös kysynnän jatkumisesta.

Tiedusteluun vastanneiden yritysten tuotannon määrä lisääntyi syksyn aikana ja tuotanto-odotus lähikuukausille on myös positiivinen. Myös henkilöstön määrä on jatkanut kasvuaan ja odotukset loppuvuotta kohden ovat varovaisen myönteiset.

Rakentamisen yleiset suhdanneodotukset yhä heikot

Rakentamisen yleisen suhdannetilanteen arvioidaan heikentyvän vuoden loppua kohden mentäessä. Suhdannenäkymien saldoluku painui entisestään lokakuussa ollen -28, kun vastaava lukema oli heinäkuussa -21.

Suhdanteen hiipuminen ei kuitenkaan näy tuotanto- ja henki¬löstöodotuksissa vielä. Odotukset lähikuukausien tuotantokehityksestä ovat myönteiset. Tuotanto-odotus on parantunut kesästä, kun kausivaihtelu otetaan huomioon. Loppuvuonna henkilöstön määrän arvioidaan kasvavan aavistuksen.

Merkittävin kasvun este on yhä työvoiman rekrytointi. Tilanne on kuitenkin helpottanut syksyn aikana. Rekrytointivaikeuk¬sista raportoi lokakuussa 33 % alan vastaajista. Heinäkuussa työvoiman saatavuus oli kasvun esteenä 43 %:lla yrityksistä. Rakentamisessa työvoiman saatavuusongelmat ovat olleet kaikista päätoimialoista vaikeimmat.

Toiseksi eniten tuotannon kasvun ongelmia aiheutti riittämätön kysyntä. Lokakuussa kuitenkin pienempi osuus vastaajista raportoi kysynnän heikkoudesta kuin heinäkuussa. Ongelmia kysynnän kanssa oli 26 %:lla rakennusalan yrityksistä.

Lisätietoa EK:n sivuilta.