EK: Suhdannetilanne jatkuu vaikeana ja näkymät tummuneet uudelleen

EK:n lokakuun Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteen pysyneen vaikeana syksyn aikana. Talouden asteittainen palautuminen on pysähtynyt ja suhdanneodotukset ovat laskeneet selvästi kesästä. Talvea kohden kuljetaan yhä suuressa epävarmuudessa.

  • Koronaviruksen kiihtyminen niin Euroopassa kuin Suomessakin näkyy jo palvelualojen heikentymisenä uudelleen. Palvelualan suhdannenäkymät ovat tummuneet nopeasti kuten koko elinkeinoelämänkin. Kevääseen verrattuna tilanne on vaikeampi, sillä samaan aikaan ongelmia on nyt myös rakentamisessa ja teollisuudessa, toteaa EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen.

Suhdanneodotukset koko elinkeinoelämässä ovat laskeneet saldolukuun -31, kun vielä heinäkuussa oltiin nousussa -11 pisteen tasolla. Näkymien perusteella koronakriisi ei ole vielä ohitse. Toimiala- ja yrityskohtaiset erot ovat suuria. Vaikean taloustilanteen keskellä on myös pieni orastava valonpilkahdus.

Rakentamisen suhdanteet jatkuneet selvästi keskimääräistä heikompana

EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisten rakennusyritysten suhdanteet pysyivät syksylläkin selvästi keskimääräistä heikompina (saldoluku -21). Näkymät lähitulevaisuuteen ovat heikommat kuin kolme kuukautta sitten tehdyssä tiedustelussa. Kokonaisuutena suhdanteiden odotetaan heikentyvän selvästi seuraavan puolen vuoden aikana.

Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -53 (heinäkuussa -46). Rakennusalan tulevaisuuden näkymiä painaa jo ennen ko¬ronaa alkanut laskusuhdanne. Etenkin uudisasuntorakentaminen on hiljenemässä usean vilkkaan vuoden päätteeksi.

Tuotanto-odotukset heikentyneet

Rakennusyritysten tuotannon määrä jatkoi tiedustelun perusteella laskuaan vuoden kolmannella neljänneksellä. Tuotanto-odotuksissa oli kesällä havaittavissa hienoista parannusta, mutta syksyn aikana odotukset ovat kääntyneet uudelleen selvään laskuun.

Tuotantokapasiteetin käyttöaste on jatkanut laskuaan kuluvana vuonna. Rakennusalan kapasiteetista oli käytössä heinä-syyskuussa 85 prosenttia, joka on vajaat pari prosenttiyksikköä vähemmän kuin kesällä.

Tilauskanta painunut selvästi alle tavanomaisen

Uusien tilausten määrä laski syksyllä selvästi. Koronashokin tuoma epävarmuus on heijastunut projektien lykkääntymisinä. Taustalla on myös jo pitkään jatkunut laskusuhdanne uudistalonrakentamisen puolella, joka painaa myös tilauskantaa alaspäin. Kansantalouden investointikehityksen kannalta rakentamisen hiljeneminen vaikuttaa etenkin ensi vuonna voimakkaasti.

Suurimmaksi tuotannon kasvun esteeksi on noussut entistä selvemmin kysynnän puute. Pula ammattitaitoisesta työvoimasta on helpottanut selvästi suhdanteen hiipumisen myötä.

Lähde ja lisätietoja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK