EK: Suhdannetilanne verraten suotuisa, mutta odotukset pysyvät heikkoina

EK:n toukokuun Suhdannebarometrissa yritykset kuvailevat tämänhetkistä suhdannetilannetta keskimääräistä vahvemmaksi. Suhdanneodotukset olivat sen sijaan heikot kaikilla päätoimialoilla.

Rakentamisen suhdannetilanne on jatkunut varsin hyvänä. Tilauskannan kasvoi hieman ja kokonaisuutena se on yhä yli normaalina pidetyn tason. Tuotannon ennakoidaan lisääntyvän lähikuukausina., mutta rekrytointiongelmat ovat edelleen tuotannon kasvun keskeisempänä esteenä.

Rakentamisen yleisen suhdannetilanteen arvioidaan heiken¬tyvän kesään mentäessä. Odotukset ovat hivenen nousseet, sillä alkuvuonna pienempi osuus yrityksistä arvioi suhdanteen heikkenevän verrattuna vii¬me vuoden loppuun.

Odotukset lähikuukausien tuotantokehityksestä ovat myöntei¬set. Alalle tyypillinen kausivaihtelu näkyy vastauksissa. Kesään mennessä henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän ennallaan, kun kausivaihtelu otetaan huomioon.

Lisätietoa EK:n sivuilta.