EK: Suhdanteet elpyneet vähän normaalia vahvemmiksi

EK:n huhtikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten suhdannetilanne on parantunut alkuvuonna. Rakentamisen tämänhetkinen tilanne arvioidaan hieman keskimääräistä vahvemmaksi,

Rakennusyritykset kuvaavat suhdanteidensa vahvistuneen hieman keskimääräistä paremmiksi alkuvuoden 2017 aikana. Samoin odotukset lähikuukausille ovat kokonaisuutena myönteiset, ja hyvän suhdannevaiheen ennustetaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden aikana.

Uusien tilausten määrä pysyi kausitasoitettujen lukujen mukaan likimain ennallaan tammi–maaliskuussa. Tilauskanta on vahvistunut tavanomaiselle tasolle.

Melko suotuisat odotukset

Rakennusyritysten suhdanneodotukset ovat pysyneet yleisesti suotuisina, ja suhdannekuvan ennustetaan paranevan vielä hieman lisää seuraavan puolen vuoden aikana.

Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa +19. Suhdanteiden nousua seuraavalla puolen vuoden jaksolla odotti 28 prosenttia vastaajista, ja yhdeksän prosenttia ennusti tilanteen heikkenevän samalla ajanjaksolla. Lähes kahdella kolmasosalla eli 63 prosentilla yrityksistä suhdanteissa ei tapahtuisi oleellisia muutoksia.

Tuotannon kasvu jatkunee

Uusien tilausten määrän arvioidaan pysyvän vakaana toisella vuosineljänneksellä. Tuotannon kasvu jatkuisi, mutta vauhti hidastuisi hieman ensimmäisestä neljänneksestä. Samoin loppukesälle ja alkusyksylle on odotuksia kohtalaisesta tuotannon kasvusta.

Henkilöstön määrän odotetaan pysyvän likimain ennallaan, kun tilannetta arvioidaan kausivaihtelusta oikaistuilla luvuilla.

Rekrytointivaikeudet jatkuvat

Kapasiteetin käyttöaste on hieman viimevuotista korkeampi. Huhtikuussa 85 prosenttia yrityksistä arvioi kapasiteettinsa olevan kokonaan hyödynnettynä (vuosi sitten 77 %).

Kysyntä on parantunut, ja enää 26 % yrityksistä koki heikon kysynnän ongelmaksi (vuosi sitten 46 %). Rekrytointivaikeuksia oli nyt 30 prosentilla (29 %), joten ne olivat nyt yleisin toiminnan este. Rahoitusvaikeuksia oli kolmella ja kapasiteettipulaa viidellä prosentilla yrityksistä.

Lue lisää EK:n sivuilta