EK: Suhdanteisiin ei juuri odoteta muutoksia

EK:n suhdannebarometrin mukaan elpyminen on vuoden 2016 aikana ollut rakentamista lukuun ottamatta vähäistä. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan sekä teollisuudessa että palveluissa normaalia heikommaksi, rakentamisessa suhdannetilanne on tällä hetkellä keskimääräinen.

Koko elinkeinoelämän yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku on lähellä nollaa, ja suhdannekuvaan ei ennusteta oleellisia muutoksia seuraavan puolen vuoden aikana.

Rakentamisessa suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa tasolla +1 (heinäkuussa +16).  Tilauskanta on lähellä keskimääräistä ja tilausten määrän odotetaan hieman kasvavan loppuvuonna.

Työvoiman määrä on kasvanut aavistuksen rakentamisessa. Rekrytointivaikeudet ovat merkittäviä: ne olivat ongelmana lähes joka neljännellä rakennusalan yrityksellä.

Lue lisää EK:n sivuilta