EK: Vain rakennusalalla hieman myönteisemmät arviot loppuvuodelle

Suomalaisyritysten lähiaikojen odotukset ovat edelleen melko vaatimattomat. Ainoastaan rakentamisessa odotetaan pientä parannusta suhdanteisiin vuoden 2015 jälkipuoliskolla. Teollisuudessa ja palvelualoilla vaisu suhdannevaihe jatkuu.

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan rakentamisen näkymät ovat jonkin verran kirkastuneet, mutta tilausten ja tuotannon kasvu jäisi rakennusalallakin korkeintaan kohtalaiseksi.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa +10 (huhtikuussa -4). Suhdanteiden paranemista odotti nyt 20 % ja niiden heikkenemistä 10 % rakennusalan vastaajista.

Rakentamisessa tilausten määrä kasvoi vähän, ja hitaan kasvun arvioidaan jatkuvan lähikuukausinakin. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä on laskenut edelleen vähän, mutta se on silti hieman yli normaalin.

Rakentamisessa tuotannon volyymi kääntyi pieneen kasvuun alkukesällä. Kausitasoitetuilla luvuilla mitattujen tuotantomäärien arvioidaan jatkavan nousua myös loppuvuonna.

Lue lisää EK:n sivuilta