EK: Yritysten suhdanneodotukset heikentyneet

Rakennusyritykset arvioivat EK:n heinäkuussa tekemässä suh­dannekyselyssä suhdannetilanteensa pysyneen varsin hyvänä ja tämänhetkistä tilannetta kuvataan edelleen keskimääräistä vahvemmaksi. Suhdanteiden nykytilaa kuvaava saldoluku oli heinäkuussa +16 (toukokuussa +13).

Kysyntä hieman kohentunut

Uusien tilausten määrä nousi jonkin verran huhti–kesäkuussa. Tilauskannan kasvoi hieman ja kokonaisuutena se on yhä yli normaalina pidetyn tason.

Tiedustelun vastaajayritysten tuotannon määrä pysyi kesän ai­kana ennallaan. Henkilöstön määrä sen sijaan kasvoi hieman. Myymättömien huoneistojen määrä on vähentynyt kesän ai­kana.

Yleiset suhdanneodotukset yhä heikot

Rakentamisen yleisen suhdannetilanteen arvioidaan heikenty­vän syksyyn mentäessä. Suhdannenäkymien saldoluku oli hei­näkuussa -21, kun vastaava lukema oli toukokuussa -8.

Odotukset lähikuukausien tuotantokehityksestä ovat heikot. Tuotanto-odotus on heikentynyt keväästä. Syksyyn mennessä henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän ennallaan, kun kausi­vaihtelu otetaan huomioon.

Rekrytointiongelmat edelleen kasvun esteenä

Tuotantokapasiteetti on varsin hyvin hyödynnettynä. Heinä­kuussa peräti 95 prosenttia rakennusyrityksistä arvioi kapasi­teetin olevan kokonaan käytössä (vuosi sitten 97 %).

Merkittävin kasvun este on yhä työvoiman rekrytointi. Rekry­tointivaikeuksista raportoi heinäkuussa 43 % alan vastaajista. Toukokuussa työvoiman saatavuus oli kasvun esteenä 44 %:lla yrityksistä, joten tilanne ei ole helpottanut. Toiseksi eniten on­gelmia aiheutti riittämätön kysyntä.

Lisätietoja EK:n sivuilta.