EK:n Investoin­ti­tie­dustelu: tammikuu 2023

EK:n Investointitiedustelun mukaan teollisuuden investointien arvioidaan kasvavan tänä vuonna 7 prosenttia 9,6 miljardiin euroon. Kiinteiden investointien kasvun ennakoidaan yltävän 8 prosenttiin ja T&K-investointien vastaavasti 4 prosenttiin.

Kun teollisuuden kiinteiden investointien päälle lasketaan energiateollisuuden kiinteät investoinnit, on kiinteiden investointien arvo tänä vuonna reilut 9 miljardia euroa. Energiateollisuuden kiinteiden investointien ennakoidaan kuitenkin vähenevän tänä vuonna 38 prosenttia, mutta taso on yhä korkea aiempiin vuosiin verrattuna. Viime vuonna sektorin kasvu oli voimakasta.

Investoin­tiaste ennallaan

Kuluvana vuonna teollisuuden investointiaste on jäämässä edellisvuosien tasolle. Tänä vuonna investointiasteen arvioidaan olevan 20 prosenttia. Edellisinä vuosina nähty investointiasteen nousu on tietojen tarkistamisen myötä tasoittunut. Arvonlisäyksen arvioidaan kasvaneen viime vuonna käyvin hinnoin viidenneksen.

Investoinnit keskittyvät tuotannon laajentamiseen ja kapasiteetin korvaamiseen

Tälle vuodelle suunnitelluista investoinneista 40 prosenttia on suuntautumassa tuotannon laajentamiseen. Sama osuus kohdistuu kapasiteetin korvausinvestointeihin. Rationalisointi-investointien osuus on jatkanut vähentymistään viimeisten vuosien aikana. Tuotannon laajennusinvestointeja on Investointitiedustelun perusteella odotettavissa tänä vuonna etenkin metsä sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuteen.

Alle 250 henkeä työllistävien yritysten investoinnit nousussa

EK:n Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit kasvavat kuluvana vuonna vilkasta tahtia alle 250 työllistävissä yrityksissä. Vuonna 2022 alle 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteiden investointien arvioidaan kasvavan peräti 30 prosenttia 3,2 miljardiin euroon. Vastaavasti yli 250 henkeä työllistävissä yrityksissä kiinteät investoinnit vähentyisivät 8 prosenttia 3,0 miljardiin euroon. Toteutuessaan alle 250 henkeä työllistävät yritykset investoisivat ensi kertaa enemmän kuin vähintään 250 henkeä työllistävät yritykset. Tulosta on pidettävä suuntaa-antavana.

Lähes kaikilla toimialoilla kasvua kiinteissä investoin­neissa tänä vuonna

Teollisuuden kiinteät investoinnit lisääntyvät tänä vuonna yhteensä 8 prosenttia. Euroissa mitattuna kasvua kertyy noin puoli miljardia 6,1 miljardiin euroon. Toimialoittain tarkasteltuna kasvu on tänä vuonna suurinta elintarvike-, kemian ja rakennustuoteteollisuudessa. Sen sijaan metsä- ja energiateollisuudessa odotetaan kiinteiden investointien vähenemistä viime vuoden kiivaan kasvun päätteeksi. Tuulivoimakapasiteettia valmistui erityisen paljon vuonna 2022. Vaikka energiateollisuudessa investoinnit vähenevätkin edellisvuodesta, on investointien arvo tänä vuonna yli 3 miljardia euroa. Tehdas- ja energiateollisuuden yhteenlasketut kiinteät investoinnit laskevat kuluvana vuonna viime vuodesta, mutta ovat korkealla 9,2 mrd. euron tasolla.

Investointien toteutukseen liittyy aina epävarmuutta. Viimeisen vuoden aikana on nähty poikkeuksellisen suurta epävarmuutta, heiluntaa rahoitusmarkkinoilla sekä voimakasta kustannusten nousua. Toisaalta vihreä siirtymä ja irtaantuminen fossiilisesta energiasta ovat lähteneet toden teolla käyntiin. Kaikki nämä muutokset voivat heijastua osaltaan niin palvelualojen kuin teollisuudenkin investointeihin kuluvana vuonna.

Lähde ja lisätietoja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK