EK: Alkuvuoden suhdanteista ennustetaan vaisuja

Suomalaisten yritysten suhdannenäkymät vuoden 2015 alkupuoliskolle ovat yhä vaatimattomat. Teollisuuden odotukset ovat hieman parantuneet edellisestä tiedustelusta, mutta suhdannekehityksestä ennustetaan silti vain välttävää. Palvelualojen ja rakentamisen odotukset ovat teollisuuttakin vaimeammat.

EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -21 (lokakuussa -26). Paranevia suhdanteita odotti nyt 12 prosenttia vastaajista, ja 33 % ennusti heikennystä alkuvuoden aikana.

Rakentamisessa tilausten määrään ei odoteta suuria muutoksia. Lisäksi rakentamisessa tilauskanta heikkeni edelleen, ja sen taso on matala. Tuotannon volyymi on pysynyt melko vakaana, eikä siihen ennusteta suuria muutoksia lähikuukausina.

Henkilöstön määrä vähenee lähikuukausina

Työvoiman määrä laski loppuvuonna kaikilla kolmella päätoimialalla, voimakkaimmin rakentamisessa ja palveluissa. Henkilöstöodotukset ovat edelleen vaatimattomat, sillä työvoiman määrän arvioidaan jatkavan laskussa myös lopputalven ja alkukevään ajan.

Myyntihintojen arvioidaan jatkavan laskua lähikuukausina kaikilla päätoimialoilla, voimakkaimmin rakentamisessa. Kustannusten arvioidaan kohoavan hieman rakentamisessa.

Kannattavuus laskussa rakentamisessa

Rakentamisessa kannattavuuden arvioidaan heikkenevän hieman lähikuukausina.

Riittämätön kysyntä on edelleen selvästi merkittävin toiminnan este. Kysynnän kokee vaisuksi  60 % rakennusalasta. Rekrytointivaikeudet ovat varsin vähäisiä, rakentamista ja eräitä palvelualoja lukuun ottamatta. Rahoitusvaikeudet olivat puolestaan yleisimpiä rakentamisessa, jossa niistä kärsi seitsemän prosenttia vastaajista.

Lue lisää EK:n sivuilta