EK:n Suhdannebarometri: Heikko suhdannevaihe jatkuu vuoden 2014 alkupuolella

Suomalaisten yritysten suhdannekuva pysyi heikkona viime vuoden lopulla, eikä odotuksissa ole mainittavaa käännettä kuluvan vuoden alkupuolella. Tämänhetkinen suhdannetilanne on kaikilla toimialoilla alle keskimääräisen. Myös tilauskanta on useimmilla yrityksillä niukka, ja kapasiteettia on paljon vapaana.

Myönteisenä signaalina voidaan pitää kuitenkin sitä, että teollisuusyritykset odottavat tuotannon kasvavan aavistuksen lähikuukausina ja loppukevään aikana kasvun odotetaan hieman nopeutuvan. Myös palveluissa myynnin arvioidaan kasvavan loivasti. Henkilöstön määrä on kuitenkin laskusuunnassa.

Suhdannekuvalle on leimaa antavaa myös se, että yritysten tilanteet vaihtelevat varsin paljon. Hajonta yritysten välillä on kasvanut.

Rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -16 (lokakuussa -25). Käännettä parempaan ennusti vain kahdeksan prosenttia rakennusyrityksistä. Heikkenevää kehitystä ennusti 24 % vastaajista.

EK:n suhdannebarometri