EK:n Suhdannebarometri: Suhdannetilanne jatkanut heikentymistään

Globaalin talouden yllä leijuu nyt poikkeuksellisen paljon jännitystä, mutta viime syksyn pahimmat pelot talouden suhteen ovat pienentyneet. EK:n tammikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannearviot ovat heikentyneet, mutta odotukset ovat hieman syksyä paremmat.

  • Suhdannekyselyn tulosten perusteella Suomen taloustilanne on jatkanut odotuksien mukaisesti heikentymistään. Tilanteen heikentyminen on laaja-alaista ja riittämätön kysyntä vaivaa 40 prosenttia vastaajayrityksistä. Myönteistä on, että viime syksyn pahimmat pelot talouden suhteen ovat nyt epätodennäköisempiä esimerkiksi maltillisempien energian hintojen vuoksi, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Yritysten odotukset tuotanto- ja myyntikehityksestä ovat heikentyneet. Teollisuudessa tilauskannat ovat supistuneet ja palveluissa palautumisvaihe koronasta alkaa olla ohitse. Suurimpia ongelmia on rakentamisessa, jossa korkojen nousu näkyy myymättömien asuntojen määrän nousuna. Elinkeinoelämän suhdanneodotukset eivät ole niin pessimistisiä kuin syksyllä, vaikka taso onkin yhä matala. Heikentynyt suhdanne heijastuu myös työllisyyteen kevään aikana.

  • Työllisyyden kehitys näyttää barometrin vastausten perusteella hiipuvan. Työllisyyden heikentymisellä on iso merkitys siihen, millaiseksi laskusuhdanne Suomessa muodostuu. Toisaalta työllisyyden laskua osaltaan puskuroi työvoiman saatavuusongelmat, joista raportoi 25 prosenttia yrityksistä, Pakarinen toteaa.

Rakentamisessa kannattavuushaasteita

Rakentamisen suhdannetilanne on painunut jo samalle tasolle kuin finanssikriisissä. Hyvä puoli on, että suhdannenäkymiä mittaava saldolukema nousi hieman viime lokakuusta. Suhdannenäkymät ovat joka tapauksessa hyvin samoilla tasoilla kuin viime aikojen kriiseissä. Rakennustuotannon arvioidaan vähentyvän selvästi tulevien kuukausien aikana. Hiljentyvät työmaat heijastuvat myös alan henkilöstökehitykseen. Työvoima on jo vähentynyt ja laskun odotetaan jatkuvan kevättä kohden mentäessä.

Riittämätön kysyntä nostaa rakennusalallakin selvästi päätään. Konkreettisimmin tämä heijastuu myymättömien huoneistojen määrän selvänä kasvuna. Enin kustannusten nousuvauhti näyttää kysynnän hidastumisen myötä jääneen taakse. Kustannusten nousun rauhoittuminen ei kuitenkaan auta alan akuutteihin kannattavuushaasteisiin.

Lähde ja lisätietoja Elinkeinoelämän keskusliitto EK