EK:n Suhdannebarometri: Yritysten suhdannetilanne on jatkunut heikkona – Rakentamisessa tuotanto vähenee

EK:n huhtikuun Suhdannebarometrin perusteella suomalaisyritysten suhdannearviot ovat pysyneet alkuvuoden tapaan heikkoina, mutta odotukset ovat jatkaneet hienoista nousuaan. Vaikka inflaatio on jo hidastumaan päin, ei nopeasti nousseiden korkojen vaikutusta talouskehitykseen ole vielä täysimääräisesti nähty. Maailmantalouden kannalta ei ole vieläkään varmuutta, kuinka pehmeä laskeutuminen on edessäpäin.

  • Suomessa yritykset arvioivat suhdannetilanteen pysyneen heikkona kevään aikana. Vaikka suhdanneodotukset eivät ole enää yhtä pessimistiset kuin talvella, ei talouskasvu ole vielä kestävällä pohjalla. Kuljemme kohti perinteistä suhdannesykliä, jossa rakentaminen ja teollisuus heikkenevät etunenässä palveluiden pitäessä vielä jotenkin pintansa, sanoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Yritysten tuotanto- ja myyntikehitys on heikentynyt ja odotukset tuleville kuukausille ovat pessimistiset. Suurimpia ongelmia päätoimialoista on rakentamisessa, jossa korkojen nousu heijastuu kysynnän selvänä heikkenemisenä. Teollisuudessa tilauskannat ovat jatkaneet supistumistaan, mutta palveluiden kysyntää on sen sijaan pitänyt yllä työllisyyskehitys.

  • Suurin kasvun este on yhä riittämätön kysyntä, josta raportoi 41 prosenttia vastaajayrityksistä. Kysynnän puute vaivaa yrityksiä toimialasta riippumatta. Pahin tilanne on rakentamisessa, jossa 63 prosenttia yrityksistä raportoi liian vähäisestä kysynnästä. Viimeksi tätä korkeammalla tasolla on oltu finanssikriisin aikaan vuonna 2009, sanoo Pakarinen.

Rakentamisessa tuotanto vähenee

Rakentamisen puolella sekä suhdannetilanne että -näkymät säilyivät molemmat selvästi pakkasella. Nousua kuitenkin tapahtui molemmissa indikaattoreissa edelliskerrasta. Rakennustuotannon arvioidaan vähentyvän tulevien kuukausien aikana. Tuotannon vähentyminen edelleen heijastuu myös alan henkilöstökehitykseen. Työllisyys on alalla jo vähentynyt ja laskun odotetaan jatkuvan myös tulevina kuukausina.

Korkojen nopea nousu näkyy rakentamisen kysynnässä. Riittämätön kysyntä on selvästi suurin kasvun este. Riittämättömästä kysynnästä raportoi rakennusalalla nyt lähes yhtä suuri osuus kuin finanssikriisin aikaan. Kysynnän hiipumisesta huolimatta myymättömien huoneistojen määrät ovat vähentyneet. Korkojen nousu, kysynnän hiipuminen sekä kustannusten nousu haastaa rakennusalan yritysten kannattavuutta.

Lähde ja lisätietoja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK