EK: Talvikauden suhdannenäkymät vaatimattomat

Suomalaisten yritysten suhdannenäkymät tulevalle talvikaudelle ovat varovaiset. Yleisen suhdannekuvan arvioidaan heikkenevän jonkin verran, ja odotukset nopeasta käänteestä parempaan ovat hiipuneet.

EK:n lokakuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan rakentamisen suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -26 (heinäkuussa -12). Käännettä parempaan ennusti 9 % vastaajista, kun taas 35 % arvioi suhdanteiden pehmenevän.

Rakentamisessa tilausten määrä väheni jonkin verran. Tuotannon volyymi on laskenut vähän, ja myös loppuvuodelle ennustetaan loivaa laskua. Rakennusyritysten myymättömien huoneistojen määrä kasvoi jo melko korkeaksi.

Henkilöstön määrä laskussa

Työvoiman määrä laski heinä–syyskuussa kaikilla toimialalla. Vähennys oli voimakkainta rakennusyrityksissä. Henkilöstöodotukset ovat edelleen melko heikot, ja työvoiman määrän arvioidaan jatkavan laskussa myös lähikuukausien ajan.

Myyntihintojen arvioidaan laskevan lähikuukausina kaikilla päätoimialoilla, voimakkaimmin rakentamisessa.

Kannattavuus heikentyy

Rakentamisessa kannattavuus heikkeni hieman. Sen ennustetaan jatkuvan samankaltaisena myös lähikuukaudet.

Riittämätön kysyntä on edelleen selvästi merkittävin toiminnan este. Kysynnän kokee vaisuksi 61 % rakennusalasta. Rahoitusvaikeudet olivat puolestaan yleisimpiä teollisuudessa ja rakennusalalla, joissa niistä kärsi seitsemän % vastaajista.

Lisätietoja EK:n sivuilta