EK:n yrityskyselyn mukaan sähköpulan vaikutukset tuntuvat rakennusalalla

Alle kolmasosa yrityksistä on varautunut mahdollisiin sähkökatkoksiin. Mikäli varautumista on suunniteltu, yleisin keino on ollut tehdä suunnitelmia sähkön säästämiseksi kulutuspiikkien aikana. Tiedot käyvät ilmi EK:n yrityskyselystä.

Puolet rakennusalan yrityksistä katsoo kohonneiden energiahintojen vähentävän kannattavuutta merkittävästi tai jopa vaarantavan liiketoiminnan jatkuvuuden. Isoin ero rakennusalan ja muiden toimialojen yritysten välillä oli lomautusten todennäköisyydessä: peräti 44 prosenttia rakennusalan yrityksistä suunnittelee lomautuksia seuraavan 6 kuukauden aikana, kun toimialojen keskiarvo oli 26 prosenttia.

EK:n yrityskyselyn tulokset

Lue blogi: Sähköpulaan voi ja kannattaa varautua

EK:n tietoiskuaineisto: Tuleva talvi ja sähkön riittävyys

EK:n tietoiskuaineisto: Sähköpula ja riskeihin varautuminen

Lähde ja lisätietoja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK

1.11.2022