EK: Rakentamisen luottamus pienestä laskusta huolimatta keskimääräistä

Rakentamisen luottamus pehmeni vähän marraskuussa. EK:n luottamusindikaattori painui lukemaan -7 (lokakuussa -2). Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -8, joten luottamus on tällä hetkellä lähellä keskimääräistä.

Tilauskannan kuvataan olevan vähän normaalia matalampi. Henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän vakaana, kun kehitystä tarkastellaan kausitasoitetuilla luvuilla.

Suomalaisten rakennusyritysten luottamus oli lokakuussa lähellä EU-maiden keskitasoa.

Lue lisää EK:n sivuilta