Energiatehokkuudesta hyvä tuotto

Olemassa olevissa rakennuksissa on monia mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen. Ja mikä parasta, energiatehokkuuteen tehdylle investoinnille saadaan hyvä tuotto.

Eri ikäkauden rakennusten energian kulutuksessa on valtava ero. Kun lähitulevaisuudessa uudisrakentamisessa siirrytään lähes nolla energiarakentamiseen, kasvaa ero vanhojen ja uusien rakennusten välillä entisestään. Rakennuskannan kokonaisenergiatehokkuuden kannalta onkin ratkaisevaa, miten vanhojen rakennusten energiatehokkuutta onnistutaan parantamaan.

Huolto ja pienet korjaukset estävät tuhlauksen

Pienilläkin toimenpiteillä voidaan alentaa vanhojen rakennusten lämmityskustannuksia. Lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien perussäätö on paikallaan, jos rakennuksessa on eri lämpöisiä tiloja. Yhden asteen poikkeama sisälämpötilassa tarkoittaa viiden prosentin poikkeamaa lämmitysenergian kulutuksessa. Perussäätö on helppo toimenpide, jolle saadaan hyvä tuotto. Se myös parantaa sisäolosuhteita.

Taloteknisen automatiikan ja keskeisten laitteiden vuositarkastus ja huolto varmistavat järjestelmien laadukkaan toiminnan. On huomattavasti halvempaa huoltaa laitteet ennakkoon kuin korjata vikoja jälkikäteen.

Investoinneilla tasokorotus

Isompia kehitysloikkia otettaessa harkittavaksi tulevat toimenpiteet ovat muun muassa lämmön talteenotto ilmanvaihdossa sekä maa- ja aurinkolämmön käyttö energiamuotoina. Energiatehokkuudesta huolehtiminen on tärkeää kiinteistön ylläpidon kannalta: se pidentää rakennuksen elinkaarta ja nostaa rakennuksen laatutasoa.

Nyt on erinomainen ajankohta korjauksille, sillä uudisrakentamisen nihkeyden vuoksi osaavia tekijöitä riittää hyvin korjaushankkeisiin, tarvikkeita on hyvin saatavilla ja rahakin on halpaa.

Arvo Ylönen, toimialapäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry