ERA17: Energiatehokkuus kohtaa hyvän sisäilman

Energiatehokkuus on yhdistettävissä hyvään sisäilmaan ja käyttäjien viihtyvyyteen. Tämän todistivat ERA17-vuosipäivässä esitellyt uuden karhea Derby Business Park ja nykyaikaan päivittyvä suojelukohde Aleksi 7, joka pian tarjoaa tilat ympäristöministeriön väelle.

Derby Business Parkin Hiitti oli yksi GBC Finlandin järjestämän Suomen viihtyisin ja energiatehokkain toimitila 2014 -kilpailun voittajista. Taloa arvioitiin kahdella rakennuksen elinkaarimittarilla: energiankulutuksella ja käyttäjätyytyväisyydellä. Kiinteistösähkön ja lämmitysenergian mitatun kulutuksen lisäksi ratkaisevaa oli käyttäjien tyytyväisyys.

Toimitilarakentamisen laatu ja energiatehokkuus käsi kädessä

– Hiitissä hyödynnetään maalämpöä ja aurinkokeräimiä. Sisätiloissa lämpöä antavat kattosäteilijät perinteisten pattereiden sijaan, Tytti Kuusikko SRV:stä luettelee .

Hyvään energiatehokkuuteen on päästy panostamalla muun muassa rakennusautomaatiojärjestelmään, vesikalusteisiin ja olosuhdehallintaan.

– Taloteknisten järjestelmien saattaminen suunniteltuun toimintakuntoon, niiden mitoittaminen ja yhteensovittaminen ovat vaatineet paljon työtä. Nyt on päästy siihen, että käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset, Kuusikko iloitsee.

Hän kertoo tyytyväisenä, että asennemuutos on tapahtunut hankkeen aikana, ja kaikki osapuolet ovat oppineet näkemään energiatehokkuuden, hyvän sisäilman ja rakentamisen laadun välisen yhteyden.

– Kiinnitimme työmaan aikana erityisesti huomiota kosteudenhallintaa ja puhtauteen, jotka vaikuttavat suoraan rakennuksen loppulaatuun, Tytti Kuusikko toteaa.

Suojelukohdekin taipuu ekotoimistoksi

ERA17-vuosipäivässä ympäristöministeriö näytti suuntaa oman hallinnonalansa asioissa. Ministeriössä toimii ekovirasto-työryhmä, joka vihertää toimintaa sisältä päin. Päivittäisessä toiminnassa muutoksia on saatu aikaan jo usean vuoden ajan, mutta toimitilat ovat olleet ministeriön heikoin lenkki energiatehokkuuden saralla.

Muuton tullessa ajankohtaiseksi sopiva tila löytyi Helsingin Aleksanterinkadulta, jonne ministeriö siirtyy keväällä 2015. Yhdessä kiinteistönomistajan kanssa määriteltiin, miten Aleksi 7 muuntuu älykkääksi ekotoimistoksi.

Nollatoleranssi kosteudelle ja homeelle

Harri Hakaste ympäristöministeriöstä ja Aimo Hämäläinen Aleksi 7:n omistavasta Helsingin yliopiston tila- ja kiinteistökeskuksesta korostavat, että toivottuun lopputulokseen päästään, kun tavoitteet ovat riittävän kunnianhimoiset, mutta realistiset.

Energiatehokkuus saavutetaan ympäristöministeriön uudessa toimitilassa muun muassa suojelurakennuksessa poikkeuksellisen tiiviiden ikkunoiden, kaukolämmön ja -jäähdytyksen sekä aurinkokeräimien yhdistelmän ja hajautetun ilmastojärjestelmän avulla. Sisäilmariskin taklaamiseksi rakennuksesta poistettiin koko muottilaudoitus, ja tavoitteena onkin ei sen enempää eikä vähempää kuin täydellinen kosteus- ja homevarmuus.

– Tässä kohteessa on osoitettu, että kokonaisvaltaisen tarkastelun kautta ja ennakkoluulottomasti ajatellen vanhakin kohde voi täyttää nykyajan vaatimukset. Tehkää perässä!, Hakaste ja Hämäläinen kannustivat ERA17-vuosipäivän osallistujia.

Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika – ERA17-toimintaohjelman vuosipäivää vietettiin lokakuussa neljättä kertaa. ERA17-toimintaohjelmaa vievät yhteistyökumppaneidensa kanssa eteenpäin Innovaatiorahoituskeskus Tekes, RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen Kuntaliitto ry ja ympäristöministeriö.

Lisätietoa RT:n sivuilta, ERA17-nettisivuilta ja  Twitteristä #ERA17