Energiatehokkuuteen investointi kannattaa

Suomessa siirrytään muun Euroopan mukana uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen. Vanhempi rakennuskanta on uudisrakennuksiin verrattuna energiasyöppö. Rakennuskantamme kokonaisenergiatehokkuuden kannalta onkin oleellista se, miten vanhojen rakennusten energiatehokkuutta parannetaan.

Energiatodistus kertoo tason

Rakennuksen energiatodistus kertoo rakennuksen energiatehokkuusluokan. Se määritetään rakennuksen ominaisuuksien mukaan, eikä siihen vaikuta käyttäjän toiminta. Lähes nollarakentamisessa tehdään jatkossa A-luokan rakennuksia. Muutaman vuosikymmenen ikäiset rakennukset ovat suunnilleen E-luokassa.

Tuottavia ratkaisuja

Olemassa olevien rakennusten omistajat voivat toteuttaa hyvän tuoton tarjoavia korjaustoimenpiteitä. Usein nämä ovat taloteknisiä ratkaisuja, joilla pienennetään energian kulutusta ja parannetaan sisäolosuhteita.

Uudet rakennukset kuluttavat vähän energiaa, ja sekin tuotetaan suurelta osin uusiutuvilla energiamuodoilla. Samat keinot, joilla tehdään lähes nollaenergiataloja, ovat käytettävissä korjauskohteissakin: esimerkiksi lämmöntalteenottoratkaisut ilmanvaihdossa, maa- ja aurinkolämmön hyödyntäminen lämmön tuotossa sekä älykkäät säätöjärjestelmät.

Energiatehokkuudesta liiketoimintaa

Urakoitsijoille olemassa olevat rakennukset tarjoavat uudisrakentamistakin isomman markkinan, jonne kannattaa suunnata kehityspanoksia. 1970-luvulla rakennettuja kerrostaloja on paljon ja niiden energiatehokkuus on kehno. Hyville ratkaisuille löytyy monistusmahdollisuuksia, ja siten tuotto-odotuksia.

Kiinteistöomistajan kannattaa pitää huoli omaisuudestaan ja tutustua kiinteistön energia-asioihin. Energiatehokkuuteen investointi näkyy energialaskuissa ja parantuneissa sisäolosuhteissa sekä rakennuksen elinkaaressa.

Arvo Ylönen, toimialapäällikkö
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry