ePerehdytys – työmaan yleisperehdytys verkossa

Kerran vuodessa verkossa suoritettavalla ePerehdytyksellä voidaan korvata nykymuotoinen työmaalla tapahtuva yleisperehdytys. Työmailla voidaan tämän jälkeen keskittyä työpaikkakohtaiseen perehdytykseen ja työmaan erityispiirteisiin. LVI-TU:n hallitus suosittelee ePerehdytyksen käyttöönottoa jäsenyrityksissä.

Työntekijät voivat suorittaa ePerehdytyksen omalla äidinkielellään (suomi, viro, latvia, liettua, puola, venäjä, englanti, ruotsi). ePerehdytyksen avulla voidaan varmistaa, että jokaisella työntekijällä on työmaalle tullessaan tarvittavat perustiedot rakentamisen yleisistä työturvallisuusasioista.

Suositeltavaa on, että pääurakoitsijat/tilaajat edellyttäisivät, että niiden aliurakointiyritysten työntekijät ovat suorittaneet ePerehdytyksen ennen työmaalle tuloa. Mitä laajemmin yhteinen perehdytysmalli otetaan käyttöön rakennusalalla, sitä enemmän eri osapuolet hyötyvät siitä.

Lisätietoja ja ohjeistusta:
ePerehdytys