Haaste: Palkkaa sinä nuori – pelastetaan me Suomi!

Tasavallan presidentti Niinistö haastoi taannoin jokaisen suomalaisen miettimään, mitä voisimme tahollamme tehdä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Nuorten hyväksi. Itse uskon, että työ on parasta sosiaaliturvaa.

Suomessa on valtava määrä nuoria, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet ilman opiskelupaikkaa tai työtä. Ensimmäisen työpaikan merkitys korostuu tutkimusten mukaan voimakkaasti nuoren myöhemmässä työurassa. Satsaaminen alkuvaiheeseen kannattaa. Nuorten koulutukseen, osaamiseen ja työllistämiseen panostaminen on kansakunnan paras sijoitus tulevaisuuteen.

Nuorisotyöttömyys on vaikea asia nuorelle itselleen sekä hänen läheisilleen. Se on myös valtavaa resurssien tuhlausta. Jokainen syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,3 miljoonaa euroa.

Yritysten haasteena on usein löytää sopivaa työvoimaa. Nuorten palkkaamisen helpottamiseksi laadituista tukiohjelmista, kuten nuorisotakuusta, palkkatuesta tai oppisopimuskoulutuksista on olemassa paljon tietoa, mutta niitä ei osata hakea. Nuoret ja työnantajat eivät kohtaa.

Olemme EK:ssa päättäneet lähteä mukaan Pirkanmaan Yrittäjien aloitteesta alkaneeseen, toimivaksi havaittuun Nuorille töitä -sivustoon, jonka avulla pelkästään Pirkanmaalla jo sadat yritykset ovat ottaneet haasteen vastaan. Koko maassa jo yli 2 000 työpaikkaa on täytetty ja sivustolla on kuukausittain yli 5 000 kävijää.

On aika ottaa tavoitteeksi koko Suomi.

Haastan tällä kirjeellä sinut ja EK:n jäsenyritykset mukaan kampanjaan. Yritetään luoda yhdessä selvästi yli 100 000 uutta työ-, oppisopimus- ja kesätyöpaikkaa tai harjoittelumahdollisuutta.

Ota haaste vastaan osoitteessa www.nuorilletoita.fi ja haasta muut mukaan talkoisiin!

On tekojen ja rohkean vastuunkannon aika. Suomi nousee vain työllä.

Matti Alahuhta
Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja nuorilletoita.fi