Hintakilpailu nakertaa LVI-urakoinnin kannattavuutta

LVI-asennusyritykset ennustavat rakentamisen laskusuunnan jatkuvan vuodenvaihteen yli myös talotekniikka-alalla. Kohtalainen korjausrakentaminen näkyy yritysten liikevaihdossa, mutta kilpailu ja hintatallaajat tuntuvat kannattavuudessa.

iinteistö- ja rakennusalan lähitulevaisuuden näkymät ovat kituliaat: uudisrakentaminen hiipuu jo toista vuotta. LVI-asennusyritysten suhdannekyselyssäkin yli 30 % arvioi uudisrakentamisen heikkenevän yhä kevättä 2014 kohti.

Rakennusalan tarjousrumba pyörii kohtuullisen vinhasti, mutta kilpailu urakoista on kovaa. LVI-asennusyritykset pystyvät vastaamaan 78 %:iin tarjouspyynnöistä. Niistä 18 % realisoituu. Raju kilpailu näkyy hinnoissa: vastaajat arvioivat hintatason laskeneen keväästä syksyyn 3,2 %, ja laskua povataan myös keväälle 2014. Vastaajista 68 % ennustaa liikevaihtonsa säilyvän vähintään ennallaan, mutta jopa 41 % arvioi kannattavuutensa heikkenevän tänä vuonna.

– Aina löytyy yrittäjiä, jotka tarvitsevat töitä niin kipeästi, että lähtevät talkoisiin työmaalle, toimitusjohtaja Jari Syrjälä LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:stä toteaa.

Korjausrakentamisesta ei vetoapua 

LVI-asennusyritysten liikevaihdosta 46 % tulee korjausrakentamisesta. Vielä keväällä korjausrakentamisen tilanne oli tyydyttävä 46 %:lla, nyt enää 36 %:lla. Huolestuttavaa on se, että miltei neljännes vastaajista pitää tilannetta heikkona, eikä keväälle 2014 ennusteta suuria muutoksia.

– Korjausavustuksen vaikutukset näkyvät LVI-asennusyritysten töissä vasta ensi vuoden lopussa, Syrjälä arvioi.

Kohtuullinen tilauskanta

LVI-alan tilauskanta on kohtuullinen: töitä riittää 3,5 kuukaudeksi. Keväälle 36 % vastaajista ennustaa kuitenkin tilauskannan laskua.

Lomautettuna LVI-henkilöstöstä on 7 %, mikä on vähiten rakentamisen toimialoista.

Monella LVI-asennusliikkeellä huoltopalvelut ovat toiminnan kivijalka. Vajaat 40 % arvioikin tilanteen vähintään hyväksi, ja sen arvioidaan jatkuvan samana myös keväällä.

Tutustu suhdannekyselyn tuloksiin (pdf)

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n lokakuussa 2013 toteuttamaan suhdannekyselyyn vastasi 81 jäsenyritystä, jotka edustavat noin 75 % liiton jäsenyritysten liikevaihto- ja työvoimamäärästä. LVI-TU:n jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on yli miljardi euroa ja ne työllistävät reilut 6 000 LVI-alan ammattilaista.

Lisätiedot

LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry
Toimitusjohtaja Jari Syrjälä, p. 050 3525 120,
Viestintäasiantuntija Pipsa Hiltunen, p. 0400 287 939,

Mediatiedote 19.11.2013