HS mielipide: ”Sitä saa mitä tilaa” pätee hyvin myös rakennusalalla

Halvin tarjous ei useinkaan tuota sitä laatua, mitä ammattiylpeyttään arvossa pitävä urakoitsija tarjoaa, kirjoittavat LVI-TU:n Mika Hokkanen ja STUL:n Kai Puustinen Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa 6.4.2021-

Viitaten Helsingin Sanomien juttuun rakentamisen laadusta (29.3.) ja siitä nousseeseen keskusteluun emme malta olla nostamatta esiin perusasioita rakentamisesta.

Ensinnäkin, rakennuttaja päättää aina sopimusmuodon. Mikäli rakennuttaja haluaa lyhyet vastuuketjut, hän ottaa pääurakoitsijan ja merkittävimpiin muihin töihin – esimerkiksi talotekniikan lvi- ja sähköasennuksiin – sivu-urakoitsijan tai -urakoitsijoita, jotka ovat suorassa sopimussuhteessa rakennuttajaan. Rakennuttajalla on myös mahdollisuus valita sellaiset urakoitsijat, jotka eivät käytä aliurakoitsijoita.

Pää- ja sivu-urakoitsijamalli on ollut aiemmin useasti käytäntönä. Yhä enemmän rakennuttajat ovat kuitenkin siirtyneet malliin, jossa koko urakointi ostetaan yhdeltä toimijalta, vaikka jo lähtökohtaisesti on selvää, ettei toimijalla itsellään ole kaikkea osaamista. Tähän on luonnollisesti monia syitä, mutta talotekniikan toimijoihin päin näkyvin syy on ollut, että rakennuttajalla itsellään ei ole osaamista rakennusprojektin ostamiseen ja hallintaan.

Toiseksi, kaikki haluavat rakentaa mahdollisimman halvalla. Tämä on luonnollista, sillä kukapa haluaisi ostaa kalliimmalla samaa, mitä saa halvemmallakin. Rakentamisen osalta halvin tarjous ei vain useinkaan tuota sitä laatua, mitä ammattiylpeyttään arvossa pitävä urakoitsija tarjoaa.

Tarjouspyyntöjä vertailtaessa rakennuttajan on vaikeaa erottaa ne urakoitsijat, jotka jättävät jälkeensä tyytyväisiä asiakkaita niistä, joiden tekemisiä joudutaan korjaamaan ja joiden jäljiltä lopullinen kustannus tulee aina olemaan merkittävästi isompi kuin tarjousvaiheessa. Tämän arvioinnin tekeminen on rakennuttajan kokemusta ja ammattitaitoa, jota mikään muu toimija ei voi prosessissa korvata ja jota ei voi lailla säätää.

Kokemusten perusteella eri tahojen yhteistoiminta ja hankekohtainen arviointi ovat oikeita avaimia parantamaan rakentamisen laatua. Moderneissa rakentamisen toteutusmuodoissa korostuvat toimijoiden yhteistoiminnallisuus ja jokaisen osapuolen vastuu lopputuloksesta, jolloin esimerkiksi koko rakentamisen ketju on sidottu projektin yhteisiin laatu- ja aikataulutavoitteisiin. Rakentamisessa, kuten kaikessa muussakin liiketoiminnassa, laatu syntyy siitä, että aidosti ammattitaitoiset toimijat tekevät yhteistyötä halutun lopputuloksen hyväksi.

Kai Puustinen
toimitusjohtaja, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Mika Hokkanen
toimitusjohtaja, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry

Lähde: Helsingin Sanomat