Hukka LVI- ja sähkötöissä sekä Taloteknisten järjestelmien rooli rakennushankkeen prosessissa – hyödynnä hankkeiden kehitysehdotukset

Aalto-yliopiston talotekniikka-alan tutkimushankkeiden loppuraportit ovat valmistuneet. LVI-TU osallistui tutkimusten rahoitukseen yhdessä Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:in ja Sähkötekniset Työnantajat STTA:n/Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK:n kanssa.

Hukka LVI- ja sähkötöissä -tutkimuksessa selvitettiin mistä hukattu aika työmaalla aiheutuu ja miten toimintaa pitäisi kehittää sen vähentämiseksi. Loppuraportin mukaan viiteen tärkeimpään juurisyyyhyn puuttumalla työmaan tuottavuutta voisi merkittävästi parantaa. Nämä juurisyyt liittyvät viestintään, aikataulunhallintaan, materiaalinhallintaan, suunnitteluun sekä työmaalla tehtyyn valmistelevan työn osuuteen. Hankkeessa esitetään ratkaisuehdotuksia tuottavuuden parantamiseen.

Tutustu Hukka LVI- ja sähkötöissä -loppuraporttiin

Taloteknisten järjestelmien rooli rakennushankkeen prosessissa -tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa menetelmiä, joilla voidaan parantaa taloteknisten järjestelmien suunnittelua ja toteutusta osana rakennusinvestointia. Tulokset osoittivat, että etenkin isojen ja monimutkaisten rakennushankkeiden prosesseissa on merkittäviä puutteita siinä, miten taloteknisten järjestelmien suunnittelua, hankintaa ja toteutusta johdetaan osana koko rakennushanketta ja miten nämä eri projektin vaiheet integroituvat talotekniikan osalta saumattomasti toisiinsa. Hankkeessa tuotettiin yhdeksän suositusta siitä, miten talotekniikan prosessin johtamiskäytäntöjä tulisi kehittää.

Tutustu Taloteknisten järjestelmien rooli rakennushankkeen prosessissa -loppuraporttiin