Järjestötoimintaa, edunvalvontaa ja jäsenpalveluja

LVI-TU100: Strategioista tekemiseen

Strategioista tekemiseen

30.8.2022 | Järjestötoimintaa, edunvalvontaa ja jäsenpalveluja

Oppikirjoissa strategia yleisesti määritellään suunnitelmaksi, jolla pyritään saa­vuttamaan tavoiteltu päämäärä. Sotilaille strategia on oppi sodan voittamiseksi. LVI-asennusliikkeen strategian tehtävänä on muodostaa sinällään järkevästä jou­kosta erilaisia toimintatapoja ja lyhytjänteisiä taktiikoita selkeä toimintatapa, jolla luodaan ja ylläpidetään kannattavaa liiketoimintaa.

Lue lisää