Jäsenet pääosin tyytyväisiä LVI-TU:n palveluun

Toukokuussa 2017 toteutetun jäsenpalvelukyselyn mukaan LVI-TU:n jäsenet ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä liiton palveluihin ja toimintaan. Kehityskohteita löytyi mm. vaikuttamistyöstä ja medianäkyvyydestä.

Jäsenneuvonta

Vastaajat olivat tyytyväisiä liiton jäsenneuvontaan: noin 90 %:n mielestä työsuhde-, laki- ja sopimusehtoasioissa sekä elinkeinopoliittisissa ja toimiala-asioissa neuvonta oli vähintäänkin hyvää. Vastaajista 77 % piti liiton teknistä neuvontaa hyvänä tai erittäin hyvänä.

Jäsenpalvelu

Liiton jäsenpalvelua pidettiin asiantuntevana ja joustavana. Vastaajista 92 % koki, että liiton henkilöstön kanssa on helppo asioida. Myös jäsenkoulutuksia tarjotaan riittävästi, ja niitä pidettiin hyödyllisinä.

Kaksi kertaa vuodessa toteutettava LVI-asennuksen suhdannekysely tuottaa vastaajien mukaan tärkeää tietoa alan tilanteesta. Vastaajista 40 % koki toimialastrategian ja työkirjan hyödykkäiksi.

Jäseneduista hyödyllisempinä vastaajat pitivät Talotekniikka-lehteä (96 %) ja Rakennuslehteä (92 %). Reilu 80 % arvosti yhteistyökumppanialennusta oikeudellisten asioiden hoidossa. Talotekniikan ja LVI-asennuksen kalentereita arvosti 75 % vastaajista. Vajaa 70 % piti Terveystalon työterveyspalveluita, Lindorffin perintäpalveluita, Fennian Talotekniikkaturvaa ja Silmäaseman suojalaseja tarpeellisina jäsenetuina. Noin puolet vastaajista katsoi KITA-lehden vuosikerran ja Hertzin hyötyajoneuvovuokrauksen jäsenhintaan tarpeellisiksi eduiksi.

Viestintä

Liiton viestintää pidettiin pääsääntöisesti onnistuneena: peräti 98 % vastaajista katsoi jäsentiedotuksen onnistuneen hyvin. Reilu 80 % piti liiton koti- ja jäsensivuista. Sen sijaan noin 30 % toivoi liitolle lisää näkyvyyttä mediassa.

Vaikuttaminen

Vastaajista noin 70 % arvioi, että liitto on onnistunut vaikuttamaan hyvin työehtosopimusten solmimiseen, LVI-alan määräyksiin ja poliittisiin ja viranomaispäätöksiin sekä alan koulutuksen aloituspaikkoihin sekä LVI-talotekniikan asemaan kiinteistö- ja rakentamiskentässä. Sen sijaan vajaa puolet oli sitä mieltä, että liiton onnistunut vain tyydyttävästi vaikuttamaan ammattitaitoisen työvoiman saantiin.

Rakennusteollisuus RT:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenyyttä piti hyödyllisenä 90 % vastaajista.

Jatkotoimet

LVI-TU analysoi kyselyn tulokset ja tekee tarvittavat jatkotoimet palveluidensa kehittämiseksi entistä paremmiksi.

  • Järjestössä, jolla ei ole alueorganisaatiota, jäsenpalvelussa haasteena on kasvokkain tapahtuvien palvelujen – koulutuksen, neuvonnan ja jäsentilaisuuksien – vienti kentälle, toimitusjohtaja Jari Syrjälä toteaa.
  • Esimerkiksi koulutusta tarjotaan eri puolille maata. Ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista järjestää tilaisuutta yhdelle tai kahdelle ilmoittautuneelle. Siksi palvelujen jakamiseen haetaan uusia muotoja, esimerkiksi webinaarit. Yrityksiä myös rohkaistaan keräämään riittävä osallistujapohja tarjottuihin tapahtumiin.

Tutustu tarkemmin jäsenpalvelukyselyn tuloksiin.

Jäsenpalvelukysely lähetettiin toukokuussa 2017 LVI-TU:n jäsenyrityksen 910 edustajalle.Vastauksia tuli 103 eli vastaus% oli 11.