Jäsenet tyytyväisiä liittonsa toimintaan

Toukokuussa 2019 toteutetun jäsenpalvelukyselyn mukaan LVI-TU:n jäsenet ovat tyytyväisiä liiton palveluihin ja toimintaan. Jäsenet arvostivat erityisesti työsuhde-, laki- ja sopimusehtoasioiden neuvontaa. Kehityskohteita löytyi erityisesti vaikuttamistyöstä, esimerkiksi alan työvoiman lisääminen, myös medianäkyvyyttä toivottiin lisää.

Jäsenneuvonta

Vastaajat arvostivat liiton jäsenneuvontaa: 96 %:n mielestä työsuhde-, laki- ja sopimusehtoasioissa oli vähintäänkin hyvää. Vastaajista 85 % piti liiton neuvontaa elinkeinopoliittisissa ja toimiala-asioissa hyvänä tai erittäin hyvänä.

Viestintä

Jäsenet pitävät liiton viestintää varsin onnistuneena: peräti 100 % vastaajista katsoi jäsentiedotuksen onnistuneen vähintäänkin hyvin. Noin 90 % piti liiton koti- ja jäsensivuista hyödyllisinä. Sen sijaan kolmannes toivoi liitolle ja sen ajamille asioille lisää näkyvyyttä mediassa.

Vaikuttaminen

Vastaajista 80 % arvioi, että LVI-TU on onnistunut hyvin työehtosopimusten solmimisessa. Samaten 80 % piti liiton vaikuttamistyötä LVI-alan määräyksissä sekä LVI-talotekniikan aseman parantamisessa kiinteistö- ja rakentamiskentässä hyvänä. Liiton tekemää työtä LVI-alan koulutuksen aloituspaikkoihin ja sisältöihin arvosti liki 80 %. Sein sijaan yli puolet vastaajista toivoi liiton toimivan vahvemmin ammattitaitoisen työvoiman saantiin liittyen.

Rakennusteollisuus RT:n ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenyyttä piti hyödyllisenä noin 90 % vastaajista.

Jäsenpalvelu

Jäsenet pitävät liiton jäsenpalvelua asiantuntevana ja joustavana. Kaikki vastaajat kokivat, että liiton henkilöstön kanssa on helppo asioida. Myös jäsenkoulutuksia pidettiin hyödyllisinä. Kaksi kertaa vuodessa toteutettava LVI-asennuksen suhdannekysely tuottaa 92 %:n mukaan tärkeää tietoa alan tilanteesta.

Kehitystoimet

Liitto analysoi kyselyn tulokset tarkasti ja tekee tarvittavat toimet palveluinsa kehittämiseksi entistä paremmiksi. Joitakin toimia onkin jo aloitettu.

  • LVI-TU:n aloitteesta on käynnistetty LVI-alan yhteinen Vetovoima-hanke, jonka tavoitteena on lisätä alan houkuttelevuutta nuorten keskuudessa. Hankkeen tulokset näkyvät lähivuosina, Jari Syrjälä toteaa.

Jäsenpalvelu 2019 -graafit

Jäsenpalvelukysely lähetettiin toukokuussa 2019 LVI-TU:n jäsenyrityksen 980 edustajalle. Vastausprosentti on alle 10.