Täytä jäsenhakemus

Jäsenyys astuu voimaan, kun jäsenyyden edellytykset on tarkistettu ja hakemus hyväksytty. Lähetämme jäsenelle tiedon hyväksymisestä.

Täytä jäsenhakemus sähköisesti (word)  tai tai tulosta pdf-hakemus.

Liitä jäsenhakemukseen

  • Vastuu Groupin Luotettava kumppani – raportti tai
  • todistukset verojen maksamisesta ja maksetuista eläkemaksuista (Tyel)

Palauta hakemus liitteineen sähköpostitse tai postitse LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry, Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki.

Vuosittainen jäsentietoilmoitus

Jäsenyrityksen on toimitettava liitolle vuosittain jäsentietoilmoitus, jossa kysytään jäsenmaksun määrittämistä varten tiedot edellisen kalenterivuoden maksetuista palkoista sekä lvi-toimialan liikevaihdosta. Lisäksi jäsen sitoutuu vastaamaan liiton kyselyyn, jossa tilastollisia tarpeita varten selvitetään muun muassa työntekijämääriä. Yksittäistä jäsentä koskevat tiedot käsitellään ehdottoman luottamuksellisina ja vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeen.

Lisätietoja

Liiton säännöt

Jäsenyrityksemme sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä (pdf)
sekä työntekijöiden työsuhteissa työlainsäädäntöä ja kulloinkin sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.