Johdatus putkijohtotieteeseen

LVI-TU100: Johdatus putkitieteeseen

Koska kaikki tämän kirjan lukijat eivät ole LVI-ammattilaisia, on aluksi syytä määritellä julkaisun pääosa eli putki. Käsitteen olennaisten ominaisuuksien lyhyt kuvaus helpottaa lukijan syventymistä kirjan artikkeleihin.

1. Putki on valmistettu pitkästä reiästä, joka on ympäröity metalli- tai muovikuorella.

2. Putken on oltava ontto koko matkalta – älä käytä eripituista reikää kuin kuori on.

3. Putken sisähalkaisijan on oltava pienempi kuin ulkohalkaisija, muuten reikä jää ulkopuolelle.

4. Toimitettaessa putken on oltava täytetty ilmalla. Muu sisältö, kuten vesi, höyry tai bensiini, vaihdetaan sinne myöhemmin.

5. Putki toimitetaan ilman ruostetta. Ruoste on asennettava putkeen työmaalla. Jotkut toimittajat nykyään asentavat putkeen ruosteen jo varastossa, näin säästyy aikaa työmaalla.

6. Yli 153 m pituisen putken molempiin päihin on kirjoitettava sanat “Pitkä putki”, jotta myyjä tietää, että se on pitkä putki.

7. Yli 3,2 km pituiseen putkeen on kirjoitettava sanat “Pitkä putki” myös keskelle, jotta myyjän ei tarvitse kävellä putken päähän asti tarkistaakseen, onko putki pitkä.

8. Halkaisijaltaan yli 15 cm olevaan putkeen on kirjoitettava sanat “Suuri putki”, jottei myyjä luule sitä pieneksi eikä hänen tarvitse mitata putken halkaisijaa.

9. Laipallisten putkien laipoissa on oltava pultinreiät. Näiden reikien tulee olla erillään keskellä olevasta pitkästä reiästä.

10. Kun tilaat kulmallisen putken, muista kertoa tilauksessa, haluatko oikea- vai vasenkätisen kulman. Muutoin putki asennetaan työmaalla väärään suuntaan.

11. Muista tilauksessa määritellä, haluatko tasaisen maan vai ylämäen tai alamäen putkea. Jos alamäessä käyttää ylämäen putkea, vesi virtaa putkessa väärään
suuntaan.