Juhlakirjan kirjoittajien esittelyt

Juhlakirjan – 100 vuotta yhteen putkeen: Työnantajainliitosta koko alan äänitorveksi – on toimittanut Jari Syrjälä. Hänen lisäkseen juttuja on kirjoittanut neljätoista alalla toiminutta/toimivaa henkilöä. Nostamme sivustolle uusia artikkeleita viikoittain.

Jari Syrjälä oli Talotekniikkaliiton toimitusjohtaja 1998–2019 ja toimi samalla LVI-Urakoitsijat ry:n ja Vesi- Lämpö- Ilmastointiurakoitsijaliitto VeLU ry:n toimitusjohtajana vuoteen 2002, jolloin LVI-Urakoitsijat ja VeLU yhdistyivät LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:ksi. Syrjälä oli LVI-TU:n toimitusjohtajana vuoteen 2020, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Pertti Aaltonen on työskennellyt putkiasennusalalla vuodesta 1970 lähtien eri tehtävissä ja LVI-liittojen asiamiehenä vuosina 1985–2012. Hänen tehtäviinsä kuuluivat muun muassa jäsenyritysten neuvonta laki-, työehto- ja toimiala-asioissa sekä konsultointi paikallisissa neuvotteluissa.

 

Börje Hagner on toiminut teollisuus- ja voimalaitosten LVI-suunnittelijana ja -konsulttina vuoteen 2010. Hän on laatinut useita energiankäytön tehostamisoppaita teollisuuden eri osa-alueille sekä kirjoittanut ja päivittää vuosittain LVI-alan historiakoostetta ”Kun isoisä Fläktiltä pajatuhottimen osti”.

 

Matti Harjuniemi on ollut Rakennusliiton puheenjohtajana vuodesta 2005 alkaen. Hän on osallistunut työmarkkinaneuvottelutoimintaan vuodesta 1995. Rakennusalan tuntemusta Harjuniemi on hankkinut kirvesmiehenä ja historiaan perehtymällä.

 

Heikki Heikkonen on pitkällä urallaan toiminut kahteen otteeseen Talotekniikka-lehden päätoimittajana. Aiemmin hän on ollut muun muassa Rakennuslehden, Suomen Kiinteistölehden ja Tekniikka&Talouden palveluksessa.

 

Mika Hokkanen on toiminut LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtajana vuodesta 2020. Aiemmin hän toimi Suomen Bensiinikauppiaitten Liiton toimitusjohtajana ja oli työmarkkinajuristina Rakennusteollisuus RT:ssä 1990-luvun lopun ja 2000-luvun alkuvuosina.

 

Tauno Hälinen toimi LVI-Aitta Oy:n yrittäjänä 1973–2007 ja on edelleen LVI-Aitta Oy:n hallituksessa. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n hallituksessa hän oli 2002–2007.

 

 

Henri Juva on vuodesta 1981 ollut useaan otteeseen yrittäjänä LVI- ja talotekniikka-aloilla sekä vaihtelevissa toimialan johtotehtävissä. Hän toimi LVI-Urakoitsijaliiton puheenjohtajana 1983–1991 ja LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n puheenjohtajana 2007–2014.

 

Olli Lintula sai tuntumaa vientiin ensimmäisessä työpaikassaan EKONO Oy:ssä, jossa hän toimi suunnittelijana 1980-luvun alkuun asti. Sen jälkeen työtehtävät jatkuivat Perusyhtymä Oy:n länsiviennissä ja neuvostovientiin erikoistuneessa Finn-Stroi Oy:ssä vuoteen 1987. Työura huipentui vientiurakointiin erikoistuneen Saipu Oy:n yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Lintula oli LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n hallituksessa 2002–2011.

Juha-Ville Mäkinen on LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:ssä erityisasiantuntijana vastuualueenaan muun muassa osaavan työvoiman saaminen. Aikaisemmin hän on toiminut kansallisella tasolla ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittämistehtävissä.

 

Mika Nikula aloitti LVI-uransa 15-kesäisenä Suomen LVI-Tukun varastoapulaisena. Sieltä hän siirtyi perheensä yritykseen Turun LVI-palveluun. Yrityksen myynnin ja muutaman Nereus-vuoden jälkeen Nikula on toiminut yrittäjänä Maskun Talotekniikkatiimissä vuodesta 2005 alkaen. LVI-TU:n hallituksen jäsen hän on ollut vuodesta 2017. Liiton varapuheenjohtajaksi Nikula valittiin syyskokouksessa 2018 ja puheenjohtajaksi 2021.

Timo Nummela on toiminut Vesinummela Oy:n yrittäjänä vuodesta 1987 alkaen. Hän on ollut Vesi- Lämpö- lmastointiurakoitsijaliitto VeLU ry:n hallituksessa vuodesta 1993 ja liittofuusion jälkeen LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n hallituksessa ja johtokunnassa 2002–2011 toimien LVI-TU:n varapuheenjohtajana 2007–2011. Hän on ollut työnantajapuolen tes-neuvottelijana 1998–2010.

Ilkka Salo on Talotekninen teollisuus ja kauppa ry:n toimitusjohtaja. Hän on urallaan toiminut eri tehtävissä talotekniikan suunnittelussa, konsultoinnissa, urakoinnissa ja laitevalmistuksessa. Hän on myös usean rakennetun ympäristön hankkeen ja toimijan ohjausryhmissä ja hallituksissa.

 

Kyösti Suokas on varatuomari ja Rakennusliiton eläkkeellä oleva entinen varapuheenjohtaja. Hän on osallistunut työehtoneuvotteluihin 1980-luvun lopulta alkaen.

 

 

Matti Wetterstrand oli Onninen Oy:n palveluksessa yli 30 vuotta eri tehtävissä, joista merkittävin oli Urakoitsijat-liiketoimintayksikön johtaminen vuosina 1996–2009. Sen jälkeen hän on toiminut liikkeenjohdon konsulttina sekä hallitusammattilaisena useissa yrityksissä. Hän on ollut myös LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n palkitsemis- ja vaalivaliokunnan jäsenenä vuodesta 2015.

 

Kirjan kuvitus: Tiia Javanainen, Purotie Design