Kenen kuvetta kaivetaan?

Taloyhtiöt ovat kovan paikan edessä. Mikäli kiinteistöstä ei ole pidetty huolta, taskut ovat tyhjät pankissa käynnin jälkeen. Alkukesää on kuumottanut se, että pankit eivät ole myöntäneet taloyhtiöille lainaa korjauksiin.

Yhteinen nimittäjä tuntuu olevan remonttien siirtäminen: jos korjaukset kasaantuvat, ongelmat kasaantuvat. Nyt korostuu se, että kiinteistöstä huolehditaan suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat kannattaa siis ottaa tosissaan, eikä vain siirrellä korjauksia vuodesta toiseen.

Oman haasteensa tuo pankkien kiristynyt lainapolitiikka, joka koskee eritoten muuttotappiokuntia. Kasvukunnissa lainaa on vielä saanut, mutta sekin saattaa kiristyä kun putkiremonttien tarve kasvaa kasvamistaan Suomen 60-70-luvun talojen tullessa keski-ikään. Kaikille ei lainarahaa ropise. Jos lainaa ei tipu eikä rahoitus järjesty muutenkaan, niin joillakin taloyhtiöillä voi olla edessä purkutoimet.

Miten korjaukset sitten rahoitetaan? Vaihtoehtoinen rahoitus voisi olla esimerkiksi korjausrahasto hoitovastikkeita korottamalla tai osakkaiden henkilökohtaisilla lainoilla. Mutta näinä pätkätyön aikoina osakaslainatkaan eivät tule automaatista.

Kainuun Osuuspankin pankinjohtaja Toni Kemppisen mukaan asunto-osakeyhtiötä käsitellään laina-asioissa kuten muitakin yrityksiä ja yksityishenkilöitä. Rahoituskelpoisuuteen vaikuttaa keskeisesti kolme tekijää; maksukyky, vakuuksien määrä sekä aikaisempi asiointikäyttäytyminen. Asunto-osakeyhtiöiden rahoituksessa vakuutena käytetään usein kiinnityksiä yhtiön omistamaan kiinteistöön, jonka arvo muodostuu markkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan. Kemppinen painottaakin sitä, että yhtiön maineesta sekä fyysisestä ja taloudellisesta kunnosta pidetään hyvää huolta. Parhaiten tämä onnistuu valitsemalla pätevä ja kokenut urakoitsija, jolla on taloudelliset resurssit remontin toteutukseen. Ammattitaitoinen hallitus ja isännöitsijä sekä hyvät, taloyhtiön ylläpitoon erikoistuneet kumppanit varmistavat taloyhtiön arvon säilymisen.

Taskuilla on siis tunkua ja kaivelijoita löytyy. Taloyhtiöiden on huolehdittava omaisuudestaan: lisäksi päättäjien tulisi havahtua ongelman laajuuteen ja tukea Suomen kansallisomaisuuden ylläpitoa ja arvonsäilymistä. Korjausten rahoitusongelmiin on löydyttävä järkiratkaisu, ettei olla kaivamassa LVI-urakoitsijankin kuvetta ja kannattavuutta.

Rentouttavaa kesää, ja kannattavaa lomanjälkeistä aikaa kaikille!

Ville Hälinen, puheenjohtaja
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry