Keskusjärjestöt: työssäoppiminen keskeinen osa tutkintoon tähtäävää koulutusta

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat päivittäneet suosituksensa työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseksi. Järjestöt korostavat työssäoppimisen merkitystä tutkintoon tähtäävässä koulutuksessa. Aidossa ympäristössä työpaikalla tapahtuva oppiminen ja harjoittelut ovat myös tärkeä osa korkeakoulutusta.

Työpaikalla tulee organisoida asianmukainen ohjaus ja opastus siellä tapahtuvalle oppimiselle ja harjoittelulle. Tätä tukee työpaikkaohjaajien organisoitu koulutus. Ohjauksen ja opastuksen järjestämisessä on syytä käyttää yhteistyökumppanina toimivan oppilaitoksen ja opettajien osaamista ja tukea. Opettajien työelämäjaksot tukevat yhteistyötä, minkä vuoksi niitä pitää edelleen lisätä.

Käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävä koulutus perustuu koulutuksen järjestäjän ja työpaikan väliseen kirjalliseen sopimukseen. Muuten kuin oppisopimuskoulutuksena järjestettävä työpaikalla tapahtuva koulutus järjestetään siten, että opiskelija ei ole työsopimussuhteessa työnantajaan.

Koulutuksen edellyttämän työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestämisellä, harjoittelulla tai työkokemuksen hankkimisella ei korvata työpaikan henkilöstöä. Niillä ei myöskään ole tarkoitus vaikuttaa työpaikan palveluksessa olevan henkilöstön työ- tai virkasuhteisiin.

Lisätietoja EK:n sivuilta