Kestävyysvaje ja miten se selätetään?

Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Tutustu aiheesta kertovaan videoon

Video on osa Rohkea Suomi –kampanjaa, joka kertoo, miten hyvinvointimme rakentuu ja mikä on yritysten rooli sen luomisessa.

Kampanjan toteuttaa Taloudellinen tiedotustoimisto TAT ja rahoittajia toimivat Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Teollisuuden ja työnantajain keskusliiton (TT) -säätiö.

Lisätietoa kampanjasivuilta